SAL8147, Act: V°16.1 (29 of 644)
Search Act
previous | next
Act V°16.1  
Act
Date: 1481-07-06

Transcription

2021-11-15 by Dominique Van Daele
Het sijn comen voer den raide vander stad elizabeth weduwe/
wijlen bert[r]ams de cheve ter eenre ende peteren de broucq/
ter andere dair de selve elizabeth eysschende was den selven/
peteren de hueringhe van eender schueren hair toebehoerende/
dair [inne] bij woute(re)n de cheve oft ande(r) van zijnen wegen coren/
en(de) ande(r) grain inne geleeght was en(de) want de selve van/
huer(er) hueringen ombetaelt was hadde zij voer de selve hue(re)/
de have te weten(e) tgrain binne(n) haeren plaeten wesen(de) doen/
rastre(re)n en(de) besetten Daer op de woirs(creven) peter de broucq ant/
woerdde seggen(de) dat hij gheen hueringhe tegen de selve weduwe/
gedaen en hadde en(de) dat hem tande(re)n tijden hier bijder stad/
aengewesen en(de) aengetermijneert was dat de have ende/
vruchten ongedursschen zijnde inde selve schuere wesen(de) hem/
volghen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen(e) op goede caucie/
ende borchtochte gedraghende hem totter selver terminacien/
vander daten maii xxiii lestleden Welcke caucie den rechte/
genoech zijnde de selve peter gesedt hadde dat oick de/
selve elizabeth en(de) jan maelherbe met lambert defay als/
procureurs der hue(re)n van sint dyonijs te foulz niet en ontlauden/
die caucie en wae(r) alsoe gesedt en(de) gedaen Waer o(m)me/
de stad get(er)mineert heeft voer recht recht dat de selve/
peter gehouden sal [zij(n)] de voirs(creven) weduwe vander hueringen/
der schueren te (con)tentere(n)ne ende te vreden te stelle(n)ne/
en(de) dat den selve(n) pete(re)n volghen zullen die vruchten dair/
inne wesende behalven ende behouden hem sijn actie ende/
recht op woute(re)n de cheve ende allen ande(re)n Coram abs(oloens)/
tybe burg(i)m(a)g(ist)ris rolofs hoelair scabinis ac aliis de (con)silio jullii/
vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator