SAL8147, Act: V°19.1 (32 of 644)
Search Act
previous | next
Act V°19.1  
Act
Date: 1481-07-06

Transcription

2021-11-19 by Dominique Van Daele
Allen den ghenen dat meest(er) wout(er) van neten(e) gheheeten/
vanden royeele die volcomelijck ghemechticht es bij woute(re)n/
van cuyct gheheeten van hoegstrate(n) sijne(n) neve o(m)me alle sijn/
zaken questien en(de) schille(n) te v(er)volgen en(de) sijn goede chijse rinte(n) pachte(n)/
v(er)valle(n) en(de) schuld(en) opteheffen en(de) tontfangen Ende oic eene(n) oft meer/
p(ro)cur(eur)s van sijnd(er) hant voort te stellen en(de) te substitue(re)n ghelijck/
dat volcomelijker blijct met eenre p(ro)curacie(n) voir onsen raide vorsete(n)/
burg(er)meest(ere)n scep(enen) en(de) raide opden xxii[te(n)] dach der maent van/
meye lestleden ghepasseert heeft de selve meest(er) wout(er) uut/
macht vand(er) selv(er) p(ro)curacie(n) voort ghesubstitueert ghestelt en(de)/
gheordineert willem(me) leefdale ja(n)ne van ost janne van borre/
gielijse roselee(re) [danckaert willems sone bode der stad van antwerpen] en(de) elken besund(er)t alle desselfs wout(er)s van cuyct/
saken questien ende gheschillen die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemael/
hebben soude moghen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stad hoedanich die/
sijn v(er)chinen(de) ende v(er)leenen(de) de voirs(creven) meest(er) wout(er) den selve(n)/
p(ro)cur(eur)s en(de) elken zunderlinghe thoenre des(er) volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
auctoriteyt ende zunderlinghe beveel de selve saken met rechte/
te vervolghen te verantw(er)dden te bescudden en(de) te bedinghen tallen plaetse(n)/
voir alle gherichte(n) geestelijck en(de) weerlijck ende teghen eene(n) yegelijken/
dair des behoeve(n) en(de) te doen sal wesen En(de) desgelijcx om alle desselfs/
wout(er)s van cuyct goede chijse rinte(n) en(de) pachte(n) v(er)valle(n) en(de) schuld(en)/
met te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontf(angen) quit(antie) te geven/
p(ro)mit(tens) rat(um) renu(n)c(ians) in for(ma) cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revocac(i)o(n)e m(a)g(ist)ro walt(er)o/
facien(do) cor(am) tybe burg(imagistr)[o] roelants hoelair julii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator