SAL8148, Act: R°116.1-V°116.1 (156 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°116.1-V°116.1  
Act
Date: 1482-11-12

Transcription

2022-11-01 by Josette Leenders
It(em) also als in rechte comen zijn inde banck voe(r) meye(re) en(de) scepen(en)/
van loeven henrick vander brugghen geheten met den ghelde/
geleidt zijnde voe(r) zijn wettighe gebreke van zeke(re) scepen(en)/
brieven van loeven tot allen den goeden have en(de) erve/
henricks wilen de wijngarde(re) geheten danens t(er) eenre/
en(de) arnd croll t(er) ande(r) zijden aldair de vors(creven) geleidde/
dede exhibe(re)n en(de) lesen zijn beleid en(de) scepen(en) brieve/
hopende en(de) beghe(re)nde d(air) inne gehouden te wesen tot/
zijnen wettighen gebreke behoef die hij p(rese)nteerde te/
verifice(re)n bij zijnen eede Dair tegen de [vors(creven)] arnd crol/
met zijnen gelev(er)den voerspreke dede seggen dat hij/
zeke(re) rastamenten op des vors(creven) wilen henricx goede/
gedaen hadde voer en(de) eer de vors(creven) geleidde geleidt/
was hopende mids dien den vors(creven) beleidden te/
p(re)cede(re)n en(de) voer te gaene Dair en(de) zijn gebrek/
aen des vors(creven) wilen henricx goede te verhalen D(air)op/
de vors(creven) geleidde replice(re)nde dede seggen dat mids/
der lev(er)inghen die hij navolgende den vors(creven) [zinen] beleide/
gehadt hadde hij sculdich wa(r)e gehouden te werden/
inden selven zijnen beleide en(de) scepen(en) brieven [en(de) voer te gaen den vors(creven) arnde] ae(n)gesien/
dat de vors(creven) arnd mair [met] twee rastamenten gevolght/
en hadde op de vors(creven) goede en(de) also gheen vo(n)nisse d(air)op/
geslagen en wa(r)en ende de scepen(en) van loeven wesen/
beg(eer)den dat de vors(creven) geleidde zijn wettighe gebreke/
in gescrifte ov(er)geven soude en(de) dae(re)nteynden recht/
So heeft de selve geleidde op heden zijn wettighe/
gebreke in gescrifte ov(er)gegeven en(de) [doen] exhibe(re)n in vors(creven)/
banck welck geschied zijnde de vors(creven) scepen(en)/
t(er) maniss(en) tsmeyers voerts wesen [met heuren vo(n)nisse] dat de vors(creven)/
geleidde gehouden souden werdden in zijnen beleide/
en(de) scepen(en) brieven vorscr(even) en(de) den vors(creven) arnde/
crol p(re)cede(re)n behoudelic beg(eer)de de selve arnd/
copie te hebben uut den vors(creven) ov(er)gegevenen gebreken
//
bijden vors(creven) henr(icke) vander bruggen ov(er)gegeven dat hem/
die gebeuren soude Cor(am) ro abs(oloens) boxhoren roel(ants)/
liefkenrode hoeven tybe tants novembr(is) xii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator