SAL8151, Act: R°33.2 (45 of 521)
Search Act
previous | next
Act R°33.2  
Act
Date: 1485-07-21

Transcription

2022-11-10 by Frans Feyaerts
H(abet) p(ar)it(er)/
Allen e(t)c(etera) dat robbeert diericx bruede(r) jan van boenenrode jehan/
lynie et gorijs beghijns de jonghe inden name van hen selven en(de)/
als manne(n) en(de) momboren huer(er) huysvrouwe(n) hebben gheconstitueert/
ghestelt en(de) gheordineert huer p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s te weten(e) elck/
van hen den ande(re)n ende voorts willem(me) van leefdale pauwelse/
oliviers gielijse le(m)me(n)s gorijse beghijns vad(er) des voirs(creven) gorijs/
ja(n)nese heyms gheerde vanden bog(ar)de droechscheerde(r) te loven(e) ja(n)ne/
edelhee(re) te wesemale ja(n)ne scheers te langdorp en(de) elken besundert/
in allen sijn(re)? saken gheschillen en(de) bedrive(n) die sij nu uutstaen(de) hebben/
tsame(n) oft besu(n)d(er)t oft naemaels hebben sullen moghen in ae(n)legg(er)s/
oft verw(er)d(e)rs stadt hoedanich die sijn Geven(de) en(de) v(er)leenen(de) de voirs(creven)/
constitueerd(er)s deen voirg(enoemde) he den ande(re)n en(de) voirg(enoemde) den voirg(enoemde)/
ande(re)n hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken zu(n)derlinghe thoenre des(er) volcomen/
macht p(ro)curacie auctoriteyt en(de) zu(n)derlinge bevel de selve saken met/
rechte te v(er)volgen(e) (et)c(etera) P(ro)mitt(entes) rat(um) in for(ma) cu(m) (com)pu(tati)[o(n)e] et revoc(atione)/
cor(am) tybe burg(imagistro) berghe vynck scab(inis) julii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator