SAL8151, Act: V°33.3 (47 of 521)
Search Act
previous | next
Act V°33.3  
Act
Date: 1485-07-25

Transcription

2022-11-12 by Frans Feyaerts
Item cornelijs roelofs sone wijlen roelofs roelofs in p(rese)nc(ia)/
heeft gekynt ende gelijt voir hem janne roelands ende/
henricken roelofs sijnen bruederen absent sijnde die hij in desen/
gelooft te vervangen dat hij vander weduwen mertens wijlen/
lam bij lodewijcke de karmijn hueren dienere ontfanghen/
heeft c rijnsguld(en) te xx stuvers tstuc den stuver te iii pl(a)c(ken)/
uut saken vander huyshueren die inne ghinck opten yersten/
dach van october lestleden gelegen inde proofstrate scelden(de) den/
selven dairaff quijt Heeft voirt gekynt die voirs(creven) cornelijs/
dat hij alsoe verre alst hem aengaet te vreden gestelt es van/
alle alsulcken huysrade als men den voirs(creven) merten ten ingane/
vander hueren int voirs(creven) huys leverde P(ro)mitt(ens) nullatenus alloqui/
s(ed) war(andiza)[re] erga quoscumq(ue) cor(am) berge vynck julii xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator