SAL8154, Act: R°299.3 (519 of 634)
Search Act
previous | next
Act R°299.3  
Act
Date: 1491-04-23

Transcription

2022-11-13 by Mi-Je Van Gils
Want ten v(er)sueke jans de poirte(re) brieders geleydt zijnde/
uut machte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) zijn/
wettich gebreck van eene(n) croene(n) te xxiiii stuv(er)s lijftochten/
en(de) voe(r) xv stuv(er)s lijftochten onder den ande(re)n tot allen den/
goeden beide have en(de) erve jans wijlen de wigge(r) ende/
jans wijlen de wigge(r) zijns zoons wair die belegen zijn/
Gescreven is geweest aen den meye(re) van libbeke ende/
v(er)socht den voirs(creven) geleydden te leve(re)n alle de voirs(creven) goede/
en(de) te bedwingene henricke en(de) willem(me) de wigge(r) gebruede(re)n/
ende alle ande(re) hande dair aen slaende die te lichten en(de)/
af te doene Bij alsoe oft de voirs(creven) gebruede(re)n de wigge(r) oft/
yemant anders dair jegen yet hadden willen seggen oft/
allege(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve(n) invalide(re)n dat zij des/
teene(n) zeke(re)n dage dair toe gestelt op heden dienen(de) mits/
v(er)strekene(n) dage van genechte te loeven(e) come(n) wa(r)en rechts/
plege(n) (et)c(etera) Aldair de voirs(creven) gebruede(re)n niet comen en zijn noch/
ande(re) van zijnen wegen den voirs(creven) janne de poirte(re) altijt/
compare(re)nde en(de) recht voirts v(er)sueken(de) soe wijsden de he(re)n/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers voe(r) een vo(n)nis/
yerst gevisiteert trescript anthoenijs van wynghe meyers van/
libbeke die c(er)tificeerde onder zijn hanteeken dat hij dexecucie/
van onsen v(er)sueckbrieve(n) gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach besceiden/
Datmen den voirs(creven) geleydden bij alsoe d zijn wederp(ar)tie niet en/
q(ua)me ten opstaene van meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) come(n) is cor(am)/
o(mn)ibus scabinis in scampno dempto hoeven aprilis xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-18 by Agata Dierick