SAL8154, Act: V°68.4 (116 of 634)
Search Act
previous | next
Act V°68.4  
Act
Date: 1490-08-30

Transcription

2016-10-26 by Mi-Je Van Gils
It(em) de voirsc(reven) job truydens en(de) lijsb(eth) zijn huysvr(ouwe) hebben gelooft/
ind(ivisim) den voirg(enoemde) henr(icke) de wairseghe(re) van nu voirtaen jairlijcx/
tinnegancx der maent van meye te betalene aen janne vand(er)/
hallen woenen(de) inde dorpstrate alsulcken rijns gul(den) erflijck/
als de voirs(creven) henr(ick) de wairseghe(re) den selve(n) janne vand(er) halle(n)/
jairl(ijcx) en(de) erflijck sculdich is En(de) dit in afslage en(de) in afcorttinge(n)/
vand(en) voirg(eruerde) rijns gul(den) erflijck die de voirs(creven) job zijn huysvr(ouwe)/
en(de) hue(re) borge(n) den voirg(enoemde) henr(icken) de wairzeghe(re) op heden/
voe(r) scep(enen) van loeven(en) bekynt hebben Voirts hebben gelooft de/
voirs(creven) job en(de) lijsb(eth) zijn huysvr(ouwe) den voirg(eruerde) rijns gul(den) erflijck/
aen den voirs(creven) janne vander hallen van innegancx meye/
lestleden binne(n) drie jae(re)n dair nae volgen(de) af te leggen(e)/
en(de) af te quijten(e) met vollen pachte en(de) den voirs(creven) henr(icke)/
de wairzeghe(re) en(de) zijn borge(n) dair af tontlastene En(de) zoe/
wanneer bijden voirs(creven) job en(de) zijnre huysvr(ouwe) den voirs(creven) rijns gul(den)/
erflijck aen janne vand(er) hallen afgeleecht sal zijn soe heeft/
gelooft de voirs(creven) henr(ick) de warzeghe(re) den voirs(creven) scep(enen) br(ieven) van/
eene(n) r(ijns) g(ulden) erf(lijck) die de vors(creven) job met zijne(n) borge(n) den selve(n)/
henr(icken) op heden bekynt hebben te nyeute te doene ende te/
a(n)nichile(re)n eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-28 by kristiaan magnus