SAL8160, Act: R°4.1 (4 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°4.1  
Act
Date: 1498-06-27

Transcription

2019-02-19 by Hadewijch Masure
Cont zij allen lieden dat jacop ouderogghe bontwercke(r)/
in p(resen)cia heeft v(er)huert en(de) bekynt v(er)huert te hebben(e) airde/
cole geheeten de cuype(re) wout(er) woenen(de) te houdert alle de/
beempden desselfs jacops houden(de) tsamen drie dachmalen/
luttel myn oft meer gelijck die gelegen zijn in div(er)sen/
stucken onder wynghe en(de) dair omtrint te houden te/
hebben en(de) te besitten van opden dach van heden eene(n)/
t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel volgen(de) en(de) tot dien noch een stuck/
lants gelijck dat gelegen is te houdert metten chijse/
desselfs jacops gedragen(de) jairlijcx xi stuv(er)s staen(de) op zeke(r)/
goede gelegen te houdert den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
elcx jairs voe(r) en(de) o(m)me drie rijns gul(den) te xx stuv(er)s /
tstuck alle jae(ren) opten lesten dach van meye te betalen(e)/
en(de) te loeven(en) te leve(re)n den selve(n) jacop jairl(ijx) den/
selve(n) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met cond(ici)[en]/
dat de voirs(creven) wynne jairl(ijx) betalen sal alle chijsen/
uuten voirg(eruerde) goeden gaen(de) sond(er) afslach des(er) pechtinge(n)/
en(de) sond(er) cost oft last desselfs jacops en(de) de grachten/
sal de wynnen vagen en(de) ruymen sond(er) jacops/
cost h(ier) inne bevorweert oft de wynne de voirg(eruerde)/
xi st(uvers) tenig(er) tijt niet gecrijgen en const zoe sal/
de voirscreven jacop den wynne behulp doen met zijne(n)/
brieve(n) oft die xi st(uvers) afcortten aen de voirs(creven)/
pechtinge En(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am) buetssele/
crol junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator