SAL8160, Act: R°7.3 (9 of 512)
Search Act
previous | next
Act R°7.3  
Act
Date: 1498-06-30

Transcription

 by 
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) tusschen janne trabukiers met/
zijne(n) medeplichte(re)n t(er) eenre en(de) goessen boene t(er) ande(r) zijden/
hebben de selve p(ar)tien den voirg(eruerde) dach uutgestelt totte(n) iersten/
dage van rechte p(ro)x(ima)m act(um) in scamp(n)[o] junii ultima ipso iovis
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-09-06 by The Administrator