SAL8160, Act: V°11.3 (14 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°11.3  
Act
Date: 1498-07-04

Transcription

2019-04-02 by Hadewijch Masure
It(em) den voirs(creven) schultbrief is bekynt te dier meyni(n)ghen/
oft zoe gebuerde dat de voirs(creven) eerw(er)dighe he(re)n aen de voirs(creven)/
thiendeners a(ut) enich gebreck bevonde dat alsdan de selve eerw(er)dige/
he(re)n alle die gebreken metten voirs(creven) bekynne zullen moegen/
v(er)halen aen de voirg(enoemde) thiendeners en(de) hue(ren) goeden a(ut) met alle/
costen en(de) co(m)me(re)n alsoe wel costen van rechte als ande(re) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-09-06 by The Administrator