SAL8160, Act: V°14.1 (20 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°14.1  
Act
Date: 1498-07-09

Transcription

2020-02-16 by Hadewijch Masure
Cont zij allen lieden dat gielijs en(de) qui(n)ten/
pasteels gebruede(re)n woenende te lynden in/
jegenwoirdicheiden der scepen(en) van loeven(e)/
gestaen hebben genomen en(de) bekynnen genomen/
genomen te hebben van airde vand(en) hove en(de)/
jouffr(ouwe) barbe(re) de cock zijnre huysvr(ouwe) een stuck lants/
gelijck dat gelegen is te lynden tusschen de/
goede golijns vander to(m)men en(de) jouffr(ouwe) marien/
roelants zijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) eenre en(de) ii[t(er)] den goeden/
airts van ermbeghem geheeten neels t(er) derder en(de)/
de h(er)strate gaen(de) te diest weert t(er) vierder zijden/
Te houden te hebben(e) en(de) te wynnen van half m(er)te/
lestleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) sonder middel volgen(de) Elcx jairs/
dae(re)nbynnen voe(r) ende o(m)me vijf mudden rocx/
pagabilis cum vanno der maten van loeven(e) alle jae(re)/
tsint andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(e) ten huyse/
desselfs airts en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) te leve(re)n jairl(ijcx) den voirs(creven)/
t(er)mijn lanck due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] op de cond(ici)[en] h(ier) nae/
volgen(de) Inden iersten dat de voirs(creven) gebruede(re)n pasteels/
tvoirs(creven) lant jairlijcx wynnen werven mesten en(de) bezayen/
ten mynsten gelijck regenoeten boven en(de) beneden en(de) ten/
affscheiden(e) vand(er) voirs(creven) t(er)mijne zullen de voirs(creven) gebruede(re)n/
tvoirs(creven) lant laeten gelijck henr(ic) wijlen pasteel vad(er) der selv(er)/
gebruede(re)n aenveerde Te weten(e) deen derdendeel dair af/
o(m)megedaen en(de) vet gelijck regenoeten dand(er) derdendeel/
stoppelle en(de) dleste derdendeel brake En(de) want de voirs(creven) gebruede(re)n/
bekynnen sculdich te zijne den voirg(enoemde) gehuysschen van v(er)loopenen/
pachte sesse gelijcke mudden rocx Soe hebben de selve gebruede(re)n/
gelooft ind(ivisim) den voirg(enoemde) gehuysschen de voirs(creven) vi m(ud)[d(en)] rocx inden/
oichst naistcomen(de) te betalen(e) en(de) ten huyse der selv(er) gehuysschen te leve(re)n/
ass(ecutu)[m] En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) buetsselle boechout julii ix
ContributorsHadewijch Masure , kristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator