SAL8160, Act: V°3.3 (3 of 512)
Search Act
previous | next
Act V°3.3  
Act
Date: 1498-06-26

Transcription

 by 
It(em) nych(olaes) vasont heeft gelooft airde van vlasselair vleeschouwe(r)/
vier rijns gul(den) te lx pl(acken) tstuck bynnen acht daghen/
naistcomen(de) te betalen(en) ass(ecutu)[m] cor(am) crol burg(imagistr)[o] junii xxvi
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-09-06 by The Administrator