SAL8161, Act: R°13.1 (17 of 507)
Search Act
previous | next
Act R°13.1  
Act
Date: 1499-07-09

Transcription

2021-11-02 by Jozef D'Hoore
Allen (et)c(etera) dat laureys wout(er)s gheheeten mechelmans/
wonen(de) te mechelen heeft gheconstitueert ghestelt en(de)/
gheordineert zijn p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s te weten(e) ja(n)ne/
van bolle sijnd(er) neve henricke van raveschote jacoppe/
wittemans aut In allen sijnen zaken gescillen ende bederve(n)/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghen/
in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s stadt hoed(anich) die zijn gheven(de) e(t)c(etera)/
in for(ma) cum (com)pu(tati)[o(n)e] et revocacio(n)e p(ro)mitten(s) nullat(enu)s/
alloqui (et)c(etera) coram pynnock burg(imagistr)[o] borch blanck(air)t scab(inis)/
julii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus