SAL8161, Act: V°10.1 (12 of 507)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1499-07-06

Transcription

2021-10-31 by Jozef D'Hoore
Want ten v(er)volghe jannes egnoey als p(ro)cur(eur) vand(er) discreten/
en(de) wijsen he(re)n executuers vand(er) testamente en(de) uut(er)sten/
wille jouffr(ouwe) lijsbetten wijlen vander hattert weduwe henr(ix)/
wijlen roelofs geleydt zijnde uut machte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) voe(r) hue(r) wettich gebreck van xii gouden eduardus/
nobels xx gul(den) rijd(er)s en(de) acht oude gulden croenen eens/
van twee jae(re)n tott(er) voirs(creven) sommen v(er)loopen onder den ande(re)n/
tot allen den goeden beide have gielijs wijlen van melderts/
wair die beleghen zijn gescr(even) is geweest aen den meye(r) van/
wave(r) oft zijnen stadhoude(r) en(de) v(er)socht den bring(er) vand(en)/
voirbrieve(n) te leve(re)n alle de voirs(creven) goeden bij alsoe oft/
de weduwe desselfs wijlen gielijs claes van meldert/
jan vand(en) berghe en(de) m(ar)griete van meldert zijn huysvrouwe/
zust(er) des voirs(creven) claes kynd(ere)n der voirg(enoemde) weduwen oft/
yemant anders dair jegen yet hadden willen seggen oft/
de voirs(creven) scepen(en) brieven invalide(re)n dat zij des op heden/
als op v(er)streken(en) daghe van genechten te loeven(e) comen/
wae(re) rechts plegen Ald(aer) de voirs(creven) wederp(ar)tien niet/
comen en zijn noch ande(r) van hue(re)n wegen den voirg(enoemde)/
p(ro)cureur altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) alsoe dat /
de voirs(creven) executeurs gewijst zijn in alle de voirs(creven) goeden gelijck/
tselve vonnis dat volcomel(ijc)
Soe wijsden de he(re)n scep(enen) van loeven(e)/
t(er) manissen smeyers voi(r) een vo(n)nis yerst aengehoirt ja(n)ne va(n) hove/
des(er) stad bode die clairde bij zijnen eede dat de lieuxten(ant) des meyers/
van wave(r) tot wave(r) dexecutie vand(en) v(er)sueckbr(ieve) gedaen hadde en(de)/
p(ar)tien dach van rechte besceiden Bij alsoe de voirs(creven) wederp(ar)tien niet/
en quamen ten opstaene van meye(r) en(de) scepen(en) datmen den voirs(creven)/
executuers vand(er) voirs(creven) goeden houden soude inde macht vand(en)/
voirs(creven) beleyde zoe v(er)re dat noch voe(r) scepen(en) comen is cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) julii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus