SAL8162, Act: R°206.4-V°206.1 (305 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°206.4-V°206.1  
Act
Date: 1501-02-17

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
Allen den ghenen dat jan vander hallen/
en(de) andries van bruesselle zijn neve hebben/
malcande(re)n gemachticht en(de) voirts samentlijck/
geconst(itueert) hue(r) p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s meest(er) claes/
yemis al(ia)s de capella licen(ciaet) inden rechten willem(me)/
van leefdale jacop witteman airde van vroenhove(n)/
jannes de vos henr(icke) van raveschote claes van/
heyst goorde de haene janne coekeback gheerde vand(en)/
dijcke pete(re)n van bruesselle vader des voirs(creven) andries ja(n)ne/
van udekem rombout van bausselle reyne(re) tseers voirsp(ra)ken/
aut in allen hue(re)n zaken geschillen en(de) bederven die
//
zij alsnu samentlijck oft elck bezund(er)t uutstaen(de)/
hebben(e) oft naemaels hebben zullen moegen in/
aenlegg(er)s oft v(er)weerders stad hoedanich die zijn/
in forma [cu(m) p(otes)ta(te) subst(ituendi)] P(ro)mitten(tes) rat(um) cu(m) compu(taci)[o(n)e] et revo(caci)[o(n)e]/
cor(am) ijssche burg(imagistr)[o] buetsselle baets scab(inis) februarii xvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus