SAL8162, Act: R°210.4-V°210.1 (312 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°210.4-V°210.1  
Act
Date: 1501-02-15

Transcription

2022-11-04 by Jos Jonckheer
Item de voirs(creven) steven carbeel vander noeyen/
heeft gelooft voe(r) hem zijnen erven en(de) nacomel(ingen)/
den voirs(creven) janne vand(er) noeyen lijsbetten marien/
en(de) katlijnen vander noeyen brueder en(de) zuste(re)n/
des voirs(creven) stevens vander noeyen p(ri)us emancip(atus)/
a pane p(re)d(i)c(t)e m(at)ris en(de) hue(re)n erfg(enamen) in alle/
de leengoeden hoedanich die zijn die den voirs(creven)/
steven vand(er) noeyen toecomen en(de) v(er)storven zijn/
nae de doot des voirs(creven) jans wijlen vand(er) noeyens
//
zijns vad(er)s en(de) die hem toecomen en(de) v(er)sterven/
zullen moegen nae de doot der voirs(creven) m(ar)grieten/
bastijns zijnre moeder te gelijcke te doen en(de)/
te laeten deylen hoode en(de) hoots gelijcke niet tegen/
staen(de) den lantrechte en(de) t(er) manissen van hen/
oft des eens van hen te comen voe(r) de leenhe(re)n/
en(de) den lee(n)ma(n)nen dair afmen de selve leengoeden/
houden(de) is behoirlijcke vasticheit en(de) genoech te/
doene et t(antu)m eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus