SAL8162, Act: R°224.3-V°224.1 (336 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°224.3-V°224.1  
Act
Date: 1501-02-27

Transcription

2022-11-17 by Jos Jonckheer
Want ten v(er)volghe loenijs van udekem geleyt zijnde uut/
machte van scepen(en) brieven van loeven(e) voe(r) zijn wettich/
gebreck van ii[c] croene(n) eens tot allen den goeden beide have/
en(de) erve henricx reynbo wynne desselfs loenijs wair die/
belegen zijn gescr(even) is geweest aen den meye(re) van tourines/
les ordon oft zijnen stadhoude(re) en(de) v(er)socht den bring(er) van/
ons(er) brieven des(er) stad bode te leve(re)n alle de voirs(creven) goede/
(et)c(etera) bij alsoe oft de voirs(creven) henri reynbo oft yemant and(er)s/
dair jegen yet hadden willen seggen oft de voirs(creven) scep(enen) br(ieven)/
invalide(re)n dat zij des op heden te loeven(e) comen wa(r)en/
rechts plegen Aldair de voirs(creven) wederp(ar)tie niet comen en
//
is noch ande(re) van zijnen wegen den voirs(creven) geleydde(n) (com)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe wijsden de he(re)n scep(enen) van/
loeven(e) t(er) manissen smeyers voe(r) een vo(n)nis ierst gevisiteert/
trescript arnoults de pape vorste(r)s te tourines les ordon/
die c(er)tificeerde onder zijn hanteeken dat hij dexecucie/
vand(en) voirs(creven) versueckbr(ieve) gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach/
van rechte besceiden bij alsoe de wederp(ar)tie vanden/
geleydden niet en quame ten opstaene van meye(re) en(de)/
scepen(en) datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijnen beleyde/
zoe v(er)re dat noch voe(r) scepen(en) comen is cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus