SAL8162, Act: V°190.4 (275 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°190.4  
Act
Date: 1501-01-26

Transcription

2022-10-25 by Jos Jonckheer
Item de voers(creven) gehuysschen hebben gelooft indi(vi)sim den voers(creven) jasp(ar) vand(en)/
zijpe den voers(creven) jasp(ar) vanden zijpe rijder erfflijck en(de) vijff groote jaerlijcx/
wel te ghelden(e) en(de) te betalen(e) en(de) desselfs jasp(ar)s ande(re) goeden daer/
voe(r) v(er)obligeert sijnde tot ewighen daghen tontlasten(e) Geloeven(de)/
voerts de voers(creven) joes aelbrechts en(de) joha(n)na gherijs gehuysschen en(de)/
oick steven gherijs sweer desselfs joes en(de) aert van muynswynckel/
indivisim den halven rijder vand(en) voers(creven) geheelen rijder erfflijck/
bynne(n) vie(r) ja(r)en naestcomen(de) te lossen en(de) afftequijten nae tenue(re) vand(en)/
brieve(n) daeraff zijnde Geloeven(de) voerts de voers(creven) gehuysschen tvoers(creven)/
huys en(de) hoff te houden(e) in goeden state en(de) rep(ar)atien tott(er) tijt toe dat den/
voers(creven) geheelen rijder affgeleet en(de) affgequeten sal zijn It(em) is conditie dat/
de voers(creven) jasp(ar) vanden zijpe tot ewighen daghen hebben sal tgebruyck/
vand(en) hoeven(e) staen(de) opde erve des voers(creven) joes behalven dat de voers(creven) jasp(ar)/
en(de) joes en(de) possesseurs der selver goeden tot ewighen daghen den selven hoeve(n)/
houden sullen in goeder rep(ar)atien ten gelijcken coste (et)c(etera) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus