SAL8162, Act: V°208.2-R°209.1 (310 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°208.2-R°209.1  
Act
Date: 1501-02-13

Transcription

2022-11-04 by Jos Jonckheer
Nae dien op heden bijden raide des(er) stad comen es/
henrick de smet plecke(r) opdoen(de) en(de) te kynne(n) gheven(de)/
hoe hij hadde een stuck lants ligghen(de) aen theydeken/
op de looe bynnen der vrijheyt van des(er) stadt en(de) dat/
[vacat]/
[vacat]/
hem tselve sijn lant opgheslaghen hadden en(de) daer ov(er)/
gheva(r)en sonder zijn consent oft wille sustine(re)nde/
dat zij hem schuldich souden sijn de selve sijn/
scade op te richten ende te betalen(e) en(de) hem te
//
verdraghen(e) van meer ov(er) sijn lant te varen(e) Daer op/
de voirs(creven) p(er)soen(en) antwoerden segghen(de) dat zij aen tghene/
des zij ghedaen hadden en(de) over dlant des voirs(creven)/
henricx ghevaren niet mesdaen en hadden want/
den wech vo(r)e zijn lant soe quaet was dat men/
aldaer met gheenen p(er)den noch waghen(en) doe(r) gelijden/
en conste maer bleven alle de p(er)den metten waghenen/
daer inne steken(e) waer o(m)me sij tvoirs(creven) lant opslaen/
moesten mochten en(de) daer doe(r) varen sonder mesdoen/
totter tijt den quaden wech voe(r) elcx erve ghemaect/
wa(r)e Daer op de voirs(creven) henrick repliceerde dat/
hij den wech bynnen der vryheyt ligghen(de) op de rechte/
h(er)strate niet schuldich en was te maken(e) hem des/
ghedragen(de) tott(er) ordinan(cien) van dien staen(de) int boeck mett(er) A/
de voirs(creven) p(er)soen(en) daer op replice(re)nde seyden dat zij/
tallen plaetsen waer dat wa(r)e den wech soe quaet/
vinden(de) datmen ald(aer) met gheene(n) waghenen noch p(er)den/
doe(r) en mochte de velden opslaen mochten en(de) ter/
mynster quets sond(er) mesdoen daer doe(r) varen hen des/
ghedraghen(de) totten rechte Ende soe werdde bijd(en) raide/
uutghesproken en(de) ghetermineert eerst ghesien dordinan(cien)/
vand(en) weghen staen(de) int boeck mett(er) A dat henrick/
de smet voirs(creven) met zijnen eyssche opte voirs(creven) p(er)soen(en)/
verdoelt was en(de) de selve schuldich was costeloes/
en(de) schadeloes den selven p(er)soen(en) tontslane Behalve(n)/
den selven henricken sijn verhael aenden ghenen die/
den wech voirs(creven) schuldich wa(r)en te maken(e) Act(um) cor(am) absoloens/
subst(ituto) ijssche burg(imagistr)[is] buetsele boechout scab(inis) ac aliis de/
consilio februarii xiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus