SAL8162, Act: V°224.3 (337 of 489)
Search Act
previous | next
Act V°224.3  
Act
Date: 1501-02-27

Transcription

2022-11-15 by Jos Jonckheer
It(em) den voirs(creven) scultbr(ief) is bekynt te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) willem van maelcote en(de) zijn huysvr(ouwe) a(ut)/
metten voirs(creven) bekynne zullen moegen behulpen zoe/
wa(n)neer hen dat a(ut) gelieven sal om hen dair mede te/
doen lossen costeloos en(de) scadeloos van allen borchtochten dair/
voe(r) de voirs(creven) willem van maelcote als borge desselfs lodewijcx/
v(er)obligeert is met alle costen en(de) co(m)me(re)n alsoe wel coste(n) van/
rechte als ande(re) en(de) oick om dair mede te v(er)halen alle/
sculden en(de) geleent ghelt en(de) pe(n)ni(n)ge(n) dair inne de voirs(creven)/
lod(ewijck) lesens en(de) ka(tlij)[ne] wijlen bedlijck zijn huysvr(ouwe) vad(er) en(de) moeder/
der voirs(creven) jehanne(n) aen den voirs(creven) willem(me) en(de) zijnre huysvr(ouwen) aut/
v(er)bonden zijn en(de) sculd(ich) zijn moege(n) met alle costen het zijn costen/
van rechte als ande(re) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus