SAL8219, Act: R°21.2 (44 of 96)
Search Act
previous | next
Act R°21.2  
Act
Date: 1568-10-13

Transcription

2019-09-20 by Lise Van Hout
Item die voirscr(even) ph(i)l(ip)s van doirne/
en(de) die v(oir)s(creven) augustijn en(de) zijn huijsv(rouw)[e] ter/
andere zijden in p(rese)ntia hebben v(er)claert en(de)/
v(er)cleren mits desen den oprechten coop/
en(de) baete van(den) v(oir)s(creven) goeden te zijn(e) twee/
hondert xxv car(olus) guld(en) te xx st(uvers) tstuck/
eens waeraff die v(oir)s(creven) gehuijsschen kinnen/
mits desen van(den) v(oir)s(creven) ph(i)l(ips)en ontfangen te/
hebben hondert rinsg(ulden) eens Geloven(de)/
de v(oir)s(creven) ph(i)l(ip)s obligan(do) et submitt(endo) die/
resteren(de) hondert xxv rinsg(ulden) altijt ter/
manissen der v(oir)s(creven) gehuijsschen in gereeden/
gelde promptel(ijck) op te leggene midts/
stellen(de) die v(oir)s(creven) gehuijsschen sufficien(te) cautie/
zoo wel voer devictie van(den) v(oir)s(creven) goeden/
beleijde als oijck dat alle die voergen(ruerde)/
co(m)meren uuijten voirs(creven) goeden gaende/
totten daege vand(en) v(oir)s(creven) goedinge toe wel/
en(de) loffel(ijck) bet(ael)t zijn mitsgaders oijck voerde/
v(oir)s(creven) geloefte van genoech doen(en) en(de) waerschap/
p(ro)ut Geloven(de) anderss(in)[ts] die v(oir)s(creven) ph(i)l(ip)s de/
zelve somme van c xxv rintsg(ulden) den voirs(creven)/
augustijn(e) en(de) zijnder huijsv(rouw)[e] bijnnen een(en)/
jaere naistcomen(de) te betaelen ass(ecutu)[m] eisd(em)
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1570-09-18

Transcription

2019-09-20 by Lise Van Hout
Dese [neghen] hondert/
ende xxv car(olus) g(ulden)/
inde(n) desen/
contracte begrepen/
heeft augustijn/
vander varent/
bekindt van ph(i)l(ips)en/
van doirne ontf(angen)/
te hebben(e) et/
sic vacat die/
gelufte vander/
betalinge der/
so(m)me v(oir)s(creven) act(um)/
sept(embris) xviii 1570
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris