SAL8219, Act: R°22.2-V°22.1 (48 of 96)
Search Act
previous | next
Act R°22.2-V°22.1  
Act
Date: 1568-10-18

Transcription

2019-09-19 by Lise Van Hout
Item pauwels van ijssche sone wijlen/
machiels en(de) jacomijn(en) vand(er) heijden zijn huijsv(rouw)[e]/
woenen(de) te herent obligan(do) et submitten(do) in for(ma)/
in p(rese)ntia hebben geloeft m(eeste)r(e)n roelanden de rijcke/
pensionaris des(er) stadt loven(en) allesints costeloos/
en(de) schadeloos tontheffen(e) en(de) indempneren van/
alsulcken halve mudde rogs erffchijns jairl(ijcx)/
s(in)[t] andriess(miss)[e] te bet(aelen)[e], als jonch(e)[r] jan van(den)/
ee heere van herent jairl(ijcx) trecken(de) is op/
onderhalff dach(maele) lants gelegen te herent opt/
broeckvelt reg(enot)[e] jouff(rouw)[e] marie roeloffs/
ter eenre, m(eeste)r roelant de rijcke ter/
andere, thomas van haecht ter iii[er] zijden/
den v(oir)s(creven) m(eest)r(e)n roeland(en) toebehoiren(de), gelovende/
de zelve rinte van een(en) halven mudde cor(ens)/
aen(den) v(oir)s(creven) jonckh(e)[r] jan(ne) van ee jairl(ijcx) van nu voertaen(e)/
soe in tijts te betaelen(e) dat de v(oir)s(creven) m(eeste)[r] roelant/
en(de) zijn(en) goeden v(oir)s(creven) daer doere nijet beschadicht en/
wordde, Ende om den v(oir)s(creven) m(eeste)[r] roelan(den) en(de) zijn(en)/
goeden v(oir)s(creven) de rijcke meerdere sekerheijt van(den)/
v(oir)s(creven) geloefte van ontheffinge der voirs(creven)/
rente te doen(e), hebben die v(oir)s(creven) gehuijsschen/
in tegenwoerdich(eijt) des meijers van loven(en) daer/
over staen(de) (et)c(etera) in titule van wettigen onderpande
//
opgedraegen met behoirl(ijcken) v(er)thijdeniss(en) de hellicht/
van een(en) huijsken gelijck tselve gelegen is inde/
pro(chie) van herent inde belsenaken straete tusschen/
de wederhellicht ter eenre, dbroeckvelt ter/
ii[er], die goeden jacops imbrechts ter iii[er], ende/
sheeren straete ald(aer) ter iiii[er], de quo subpignore/
satis, Et war(as) opde hellicht van i[e(n)] boon den heere/
van(den) gronde, op ii cap(uynen) xviii[e(n)] aen jonch(e)[r] loijs/
van(der) thommen, opde hellicht van ii cap(uynen) xviii[t(en)]/
der kercken van herent, Ende noch opde hellicht/
van een mudde cor(ens) aen jonch(e)[r] adriaen(e) van duffele/
noch opde hellicht van xxv st(uvers) aen marie van/
rave(n)schot te loven(en), noch opde hellicht van xxv/
st(uvers) erffel(ijck) te quijten(e) nae inhoudt van(den) bescheede/
daeraff zijn(de), den aultaer van s(in)[te] anne bijnnen/
loven(en) der kercken van s(in)[te] peeters te loven(en),/
ende noch opde hellicht van xxiiii st(uvers) tsjaers den/
apostelen bijnnen loven(en) terminis tanq(ua)m p(ro)ut iure/
aut, cor(am) liedekercke berthijns octobr(is) xviii
ContributorsInge Moris , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris