SAL8219, Act: V°23.1 (52 of 96)
Search Act
previous | next
Act V°23.1  
Act
Date: 1568-11-16

Transcription

2015-06-19 by Lise Van Hout
Item mits welcker opdracht heeft die voirs(creven) /
severijn in p(rese)ntia obligan(do) et submitten(do) in for(ma) /
heeft geloeft en(de) gelooft mits desen den voirs(creven) /
gesusteren plaviers allesints costeloos en(de) schadeloos /
te houden(e) en(de) indempneren en(de) van nu voertaene /
tzijn(en) laste te draegen en(de) betaelen voer zoe /
vele den v(oir)s(creven) gesusteren aengaet van alsulcken /
vijff car(olus) guld(en) lijffpen(sien) die [vacat] van /
zevenberge dochtere anthoenis opde zelve /
gesusteren en(de) huere consoirten treckende /
is ende die zoe in tijts te betaelen(e) alsdat /
die v(oir)s(creven) gesusteren en(de) huere goeden d(aer)doere /
nijet beschadicht en worden cor(am) eisd(em)
//
ContributorsInge Moris
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris