SAL8219, Act: V°23.3-R°24.1 (54 of 96)
Search Act
previous | next
Act V°23.3-R°24.1  
Act
Date: 1568-11-22

Transcription

2019-09-20 by Lise Van Hout
Item in tegenwoerdich(eijt) des meijers en(de) scepen(en)/
van loven(en) naebes(creven) gestaen h(er) huijbrecht die/
riddere priestere als executeur van(den) testamen(te)/
en(de) uuijtersten wille h(er) willems wijlen streijns in/
da(ten) [vacat] en(de) uuijt crachte van(den) zelven/
testamen(te) heeft opgedraegen met behoirlijcker/
v(er)thijdenissen huijs en(de) hoff met allen anderen/
/ zijn(en) toebehoirten gelegen inde pro(chie) van s(in)[ten]/
agathen rode reg(enoet)[e] sheeren borregrachte/
ter eenre den wech vande kercke nae/
sheeren huijs ter ii[er] en(de) jan locus ter andere/
twee zijden expos(itum) imp(ositum) jan locus inden/
name en(de) tot behoeff jans kath(lij)[ne] peeter/
agneeta jennijn(en) en(de) marie locus zijne/
kinderen (per) mo(nocionem) et sat(is) et war(ans) voer/
ombelast dan behalffven soe verre namaels/
bevonden wordde eenigen chijns oft last/
uuijt te gaen(e) ts(elv)[e] te recompenseren nae/
slandts coop p(ro)ut iure aut cor(am) liekercke/
berthijns novembr(is) xxii a(nn)o 1588
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris