SAL8325, Act: R°58.2-V°58.1 (32 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°58.2-V°58.1  
Act
Date: 1727-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen den eerw(eerdige) heere/
joannes franciscus landeloos president vant/
collegie van dael (etceter)[a] denwelcken onder obligatie/
submissie, ende renuntiatie als naer rechten/
sigh heeft gestelt borge e(nde) cautionaris als/
principael voor d'heer joannes hubertus/
immens over ende ter saecke van de te/
doene goedenisse van evictie der goederen/
bij den voors(chreven) immens geevinceert ten
//
laste van jouff(rouw)[e] agnes paulij geestelijcke dochter/
alles in conformiteijt e(nde) achtervolghens den/
vonnisse e(nde) permissie der heeren schepenen deser/
stadt de date 24[e] julii lestleden, gelovende/
den voors(chreven) heere cautionaris in sijnen eijghen/
e(nde) priveen naem inne te staen voor t'gene/
soude comen te resulteren over de te/
doene goedenisse ingevalle - mits de/
geinterjecteerde oppositie van anna maria pauli/
wed(uw)[e] sacré panné - bij vonnisse wirde/
geretracteert renuntierende ten effecte dijer/
aen previligie ordinis et excussionis, fori (etceter)[a], de/
voors(chreven) wed(uw)[e] panné hier toe gedaeght door den/
dinaer laureijs janssens ut retulit coram/
m(ijn)h(e)[er] philip louis baron van schore, ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh scab(inis) hac 26[en] augusti 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer