SAL8326, Act: R°1.1-R°1.2 (1 of 169)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.1-R°1.2  
Act
Date: 1728-06-28
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-17 by pieter-jan lahaye
Continuatio dominorum scabinorum/
in profesto b.joannis bap(tis)te 1728/
Den heere meijer der stadt loven nomine/
officii e(tceter)[a] heeft geleijdt den officiael gilbert/
voor ende inden naeme van m(eeste)[r] jaques/
nazet innegesetenen borger deser stadt/
tot het paert ende deel in sekere [capitaele] rente/
van 3800 guldens wisselgelt wesende/
vijff hondert vijftich gul(dens) cap(itae)[ls] ten penn(ing)/
xx competerende den eerw(eerdig)[e] heere p./
vanden zijpen pastoir tot opweulen/
gehijpoticqueert op seker huijs ende toe-/
behoorten gestaen binnen dese stadt inde/
cortstraete genoemt de croone rege(noten)/
den schilt van bourgondien ter i[e] de roode/
roose ter ii[e] de merckt ende cortstraete/
van voor ter iii[e], ende dat om te comen/
tot effect vanden vonnisse bijden voors(chreven)/
m(eeste)[r] nazet voor de heeren schepenen deser/
stadt becomen den 17 jan(ua)rii sed in scripta/
20[do] 1728 in 3[a] ten laste vanden voors(chreven)/
h(e)[re] van(der) zijpen, coram jon(ke)[r] petrus de herc-/
kenrode heere van roost e(tceter)[a] ende s(ieu)[r] cornelis/
berses 28 junii 1728/
[geexp(rimeer)[t] op behoorel(ijcken) zegel] Et est in instanti aductio facta ad p(ar)tum/
reditum id monente et ducente prætore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer