SAL8327, Act: R°101.1 (64 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°101.1  
Act
Date: 1729-10-14
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen jouff(rouw)[e] maria catharina/
broos eerst wed(uw)[e] wijlen peeter molenberghs/
dewelcke heeft verclaert wettelijck t'emanciperen/
ende uijt haeren broode te stellen gelijck sij/
doet bij desen ignatius molenberghs haeren/
sone oudt ontrent vierentwintigh jaeren uijt/
haeren schoode geprocreeert met den voors(chreven)/
peeter molenberghs sijne wettighe ouders, quo/
facto den officiael lanckmans eundem reconduxit/
in debita forma coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu, laijens e(tcetera) ende h(ee)[r] ende m(eeste)[r]/
jacobus hijacinthus schouten 14[e] october 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer