SAL8327, Act: R°91.2 (57 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°91.2  
Act
Date: 1729-09-30
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)n[t]/
meijers ende schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen peeter generé gebortigh van/
loven sone laureijs, soen welcken is geworden/
binnen poorter deser stadt midts alleenelijck/
betaelende aende rentmeesters deser stadt/
sesse guldens voor eenen brandteemer, drij/
guldens tot subsistentie van d'arme vonde-/
linghen, ende doende den eedt daer toe staende/
ingevolghe de resolutie magistrael der stadt/
loven aldaer genomen opden 28 september/
1729 onder(teecken)[t] p.van(den) broeck, e(nde) de quitt(anti)[e] der/
rentmeesteren staende in pede der selve/
hebbende ten effecte dier gedaen den behoore-/
lijcken eedt daer toe staende coram/
jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel e(nde) s(ieu)[r] cornelis/
berses 30 september 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer