SAL8327, Act: R°96.2-V°96.2 (61 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°96.2-V°96.2  
Act
Date: 1729-10-06
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-21 by pieter-jan lahaye
Den h(e)[re] meijer der stadt loven nomine officii (etceter)[a]/
heeft geleijt den officiael gilbert voor ende inden/
naeme van s(ieu)[r] michiel piot innegesetene borger/
deser stadt uuijt crachte van sekeren vonnisse/
bij hem voor die h(e)[ren] schepe(nen) deser stadt becomen/
den i[e] octob(er) 1729 in 3[a] ten laste van s(ieu)[r] niclaes/
van langendonck eensgel(ijcx) borger alhier, tot/
sekeren huijse appe(ndentien) ende depende(ntien) gestaen/
binnen dese stadt op doolaech genoemt den/
chijnspenninck rege(noten) het schipken ter i[e], de/
straete van voor ter ii[e] ende de deijle van
//
achter ter iii[e], ende dat om te comen tot/
effect vanden selven vonnisse eodem ten huijse/
van ditto van langendonck geins(titueer)[t] door den/
dienaer p.ranson ut constat bij schriftel(ijck) relaes/
te weten tot bet(aeling)[e] van eene cap(itae)[le] somme van/
twee hondert gul(den)s met de verschenen ende te/
verscheijnen intresten met costen alreede gere-/
sen e(nde) te gereijsen, waerinne den selven van/
langendonck bij den v(oorschreven) vonnisse is gecondemn(ee)[t]/
coram jo(nke)[r] albert francois van winge ende/
s(ieu)[r] cornelis berses schepe(nen) vi octob(er) 1729/
Et est in instanti adductio facta ad p(rædic)tam/
domum id monente et ducente prætore coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer