SAL7303, Act: V°262.2 (55 of 87)
Search Act
previous | next
Act V°262.2  
Act
Date: 1402-06-10

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Van ja(n)ne vande(n) lovele en(de) heilwijch vand(er) voert/
It(em) het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van love(n) h(er) jan vande(n) lovele/
van verle die ov(er)mids vonnisse van scepen(en) brieve(n) van lovene beleydt was/
tot den goeden jan smedekens van verle in deen side en(de) heilwijch vander/
voert van verle in dand(er) side de welke heilwijch een aensprake dede tot den/
vors(creven) ja(n)ne vanden lovele van seke(re)n goeden die wilen ware(n) jan laes die/
sij beleydt hadde met scepen(en) van verle alsoe de scepen(en) van verle dat/
ov(er)brachten in de banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en) met alrande(re) poente(n)/
en(de) redenen die sij d(aer) toe seide die sij boet te bethoene(n) te weten iii/
boend(er) lants paulo (et)c(etera) geleg(en) te verle tusschen jans goet vande(n) wuwe(re)/
in deen side en(de) aen de heyde in dand(er) side en(de) iii boend(er) eeusels paulo/
geleg(en) aen de beke in deen side en(de) jans eusel va(n) wezele in dande(r)/
side D(aer) op dat jan vanden lovele hem verantw(er)de meynende en(de) /
seggende dat die goede hem toebehoren souden mids sinen vors(creven) beleyde/
en(de) oec mids alranden ande(re)n poente(n) die hi d(aer) toe seide die hi oec boet/
te bethoene(n) alsoe dat de scepen(en) d(aer) op ghemaent wijsden want beide/
de p(ar)tien hen thonisse vermeten hadden dat me(n) hoe(r) thoene(n) aenhore(n)/
soude(n) en(de) dae(re)ntinden recht en(de) hoe(r) beider thoene(n) aenhoert de/
scepen(en) van loven(en) voert ghemaent wijsden voe(r) een vonnisse nae/
aensprake en(de) nae antw(er)de en(de) nae thonisse vanden voirs(creven) p(ar)tien/
dat alsulken aensprake als heilwijch vand(er) voert ghedaen hadde tot/
ja(n)ne vanden lovele ja(n)ne vanden lovele gheen onstade doen en/
soude en(de) dat ja(n)ne vanden lovele en(de) sinen beleyde volghen souden/
alsulken goede als heilwijch voirs(creven) beleydt en(de) aengesproken hadde/
junii x[a] anno xiiii[c] s(e)c(un)do p(rese)n(ti)[b(us)] alb(us) absol(oens) huffele rike zas/
gruyte(re) b(er)them scab(inis) lov(aniensibus) bona de quibus sup(er)ius sit mencio (con)tinent(ur) in ista cedula infixa
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-27 by Xavier Delacourt