SAL7303, Act: V°436.1-R°437.1 (86 of 87)
Search Act
previous | next
Act V°436.1-R°437.1  
Act
Date: 1403-07-02

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Cont sij allen lieden want stoet en(de) tebat geweest heeft tusschen henr(icke) en(de)/
woute(re)n boys gebruede(re)n in deen side ja(n)ne edelhe(re) wone(n)de inde wijngartst(ra)te/
henr(icke) van velpe de jonghen pauwels den hier in op hem neme(n)de [heilwige(n) sijnre moed(er)] [en(de) vervaende] henr(icke)/
van velpe [den jonghen] pauwels den coste(re) ja(n)ne corsbout en(de) pete(re)n dullebout sijn swag(er)s/
yden p lijsbette(n) magriete(n) en(de) katline(n) v hoe(re) wive sust(er)en des vors(creven) jan/
edelhe(re) in dand(er) side van alsulke(n) goeden leen erve en(de) eyghen hoe sij/
ghenoemt sijn gheleghen inde p(ro)chie va(n) erpse de welke voertijts houde(n)de/
was gord wilen boys vors(creven) wae(re)n gord wilen boys vors(creven) en(de) jan boys/
sijn sone en(de) daer nae de selve goede houdende was woute(r) edelhe(re) des/
vors(creven) jans edelheers vad(er) de welke nu houdende es heylmyne [de vors(creven) heilwich][ende heilwich hoe(r) kinde(re)][nu houdende sijn es] des vors(creven)/
wout(er)s edelhers wijf dats te wete(n) also v(er)re als me(n) de vors(creven) leengoede/
houdende es van her gorde vand(er) meeren en(de) also v(er)re als me(n) de voirs(creven)/
erfelike goede en(de) eyghen goede
de vors(creven) heilwich en(de) hoe(r) kinde(re) de vors(creven)/
erflec goede en(de) eyghen goede nu t(er) tijt houdende sijn Soe sijn beyde/
de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) van lov(en) en(de) hebbe(n) bekent en(de) v(er)lijt/
dat sij van al den vors(creven) stoete en(de) tebatte deedinghen blevne(n) bleve(n)/
sijn in segghe(re)n en(de) in vriendel(ec) e yffene(re)n Dats te wete(n) henr(ic) en(de)/
wout(er) boys vors(creven) in reyne(re)n van oerbeke en(de) lodewijc den sweertere/
ghe(re) jan edelhe(re) vors(creven) voe(r) hem en(de) voe(r) sijn medep(ar)tie(n) in her woute(re)n/
van quaderebbe ridder(e)n en(de) in joese absoloens in alsulk(er) mate(n) en(de)/
voeghen dat de vors(creven) gebruede(re) [beyde p(ar)tien] hoe(re)n eysch en(de) bescheit [alle dat] dien sij hebbe(n)/
tot den vors(creven) goeden hoe(re)n segghe(re)n ov(er)gheve(n) selen tusschen dit en(de) va(n)/
vrijdage in viii dagen naestcome(n)de beyde de vors(creven) p(ar)tien allen hoe(re)n/
eysch en(de) alle hoe(r) bescheit die sij hebben tot malcande(re)n en(de) tot den/
vors(creven) goede(n) en(de) oec alle brieve die sij hebbe(n) top malcande(re)n [en(de)] ocht/
tot de vande(n) vorg(enoemde) goeden bi beswore(n) eede(n) te(n) heilghen ov(er)gheve(n)/
selen en(de) ov(er)brenghen ind(er) vors(creven) segghe(re)n houde tusschen dit en(de) va(n) son/
dage naest come(n)de in viii daghe(n) alsoe dat de vors(creven) segghe(re)n hen/
daer op beraden en(de) avise(re)n moghen hoe(r) segghen d(aer) uut te segghen/
de welke segghe(re)n hoe(r) segghen d(aer) af tusschen de vors(creven) p(ar)tien binne(n)/
op dat sijs van accoerde worde binne(n) xiiii nachten d(aer)naest volge(n)de/
utene(n) en(de) segghen en(de) uute selen en(de) soe waer de vors(creven) iiii segghe(re)n/
binne(n) den vors(creven) tide hoers segghens hier niet van eens noch van/
accoerde en worden dat sij dan binne(n) den selve(n) hoe(re)n xiiii nachte(n)/
d(aer)toe eendrechtichlec neme(n) en(de) kiesen sele(n) ene(n) ov(er)man die den/
welken sij alle bescheit en(de) brieve d(er) vors(creven) p(ar)tien die aen hen bracht/
selen werden ov(er)gheve(n) selen hem d(aer) op te berade(n) en(de) te avise(re)n
//
de welke ov(er)man dach en(de) tijt hebbe(n) sal sijn segghen vande(n) vors(creven) saken/
sijn segghen tusschen den vors(creven) p(ar)tien te utene(n) en(de) te segghen binne(n)/
xiiii nachten nae dat den tijt vande(n) vors(creven) segghe(re)n uut wese(n) sal/
En(de) hebben geloift beyde de vors(creven) p(ar)tien vast en(de) gestedich te houde(n)/
tot eweliken daghe(n) en(de) te voldoene soe wes de vors(creven) iiii segghe(re)n/
hier af eendrechtichlec ocht de vors(creven) overman binne(n) de(n) tide vors(creven)/
hier af segghen en(de) utene(n) selen Dats te wete(n) elc d vande(n) vors(creven) p(ar)tien/
op een l(i)b(ra) oud(er) gr(ooten) tons(er) gened(eger) vrouwe(n) behoef van brab(an)t en(de) op de/
sake v(er)lo(r)en vand(er) p(ar)tien die hier jeghen dade tot behoef d(er) p(ar)tien/
diet segghen hielde met alsulk(er) voerw(er)den soe waer den vors(creven) p(ar)tien/
hoe(r) segghe(re)n het wae(re) een ocht twee [meer] gebraken d noch niet gehebbe(n)/
en consten dat sij dan altoes ande(re) ind(er) gheenre stat die(n) d(aer) gebrake/
soude(n) moghen neme(n) allen argelist in dese(n) sake(n) vors(creven) uutghescheide(n)/
huffele zas jul(ii) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-27 by Xavier Delacourt