SAL7304, Act: R°148.4-V°148.1 (35 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°148.4-V°148.1  
Act
Date: 1404-12-06

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) want stoet en(de) tebat gheweest hebben tussche(n) ja(n)ne keyners die men/
heet van tricht en(de) matheeus rynghels sine(n) wy(n)ne va(n) sine(n) goeden/
die v de vors(creven) jan gehou matheeus vande(n) selve(n) ja(n)ne gehoude(n) heeft/
te wyn(n)en geleg(en) te nederysche [en(de) van alsulken waerde als de vors(creven) matheeus (et) ja(n)ne uut(en)? ges..eke(n)? heeft] Soe sijn beide(n) de voe(r)s(creven) p(ar)tien come(n) voe(r)/
scepen(en) van lov(en) (et)c(etera) en(de) heb sijn des bleve(n) (et)c(etera) dats te weten de vors(creven) jan/
in joese absoloen en(de) gorde den k(er)smake(re) en(de) de vors(creven) matheeus in ja(n)ne/
va(n) ophem en(de) stas page(n) en(de) hebbe(n) geloeft monte naen dec(embris) v[a]/
It(em) de vors(creven) segg(er)s hebbe(n) hoe(r) segge(n) geseeght dats te wetene alse/
van vi rocke lakene die de vors(creven) matheeus den vors(creven) ja(n)ne eyssche(n)de/
was en(de) vande(n) iii oude(n) scilden i helm en(de) xxii boddraghers/
die jan den vors(creven) matheeus eysschende es van geleenden geleende(r)/
gelde d(aer) elc van hen beiden sijn onschout boet te doene Dats te/
wetene dat jan vande(n) rocken tot den vors(creven) matheeuse niet gehoude(n)/
en(de) matheeus boet sijn onschout vande(n) gelde dat hi d(aer) af tot ja(n)ne/
niet gehoude(n) en ware Soe es der vors(creven) segg(er)s segge(n) dat d(aer) af/
deen jege(n) den ande(re)n ongehouden sijn sal/
/ Voert es hoe(r) seggen dat de vors(creven) jan den vors(creven) matheeuse gheven/
sal vijf cronen vrancr(ijx) in pl(acken) min voe(r) alle wy(n)nni saken/
die de vors(creven) matheeus aen tvors(creven) lant dat hi vande(n) den/
vors(creven) janne eysschende mach sijn van dat hi sijn lant gheerijt/
ghemest gewo(n)nen ocht gebet(er)t no mocht hebbe(n) ocht sijn/
coren in ghevuert mocht hebbe(n) en(de) de selve matheeus dat/
sal den vors(creven) janne wed(er)keren en(de) overleveren alsulke(n) huysraet/
h als hi van hem heeft en(de) men t(er) w(aer)heit vinde(n) sal en(de) oec/
sal de selve matheeus den vors(creven) janne gheve(n) en(de) betalen/
iiii mol(evaten) corens tusschen dit en(de) kersavont naest come(n)de/
En(de) van alsulke(n) woerde(n) als de vors(creven) ja matheeus ov(er) den/
vors(creven) janne gheseeght heeft soe es d(er) vors(creven) segghers/
segghen dat hi hem d(aer) voe(r) ter eren en(de) te beet(er)nisse doen/
sal een bedev(ar)t tons(er) vrouwe(n) te vindo(m)me en(de) d(aer)w(er)t porre(n)/
tusschen dit en(de) tsinxene(n) naestcome(n)de en(de) goede w(aer)heit/
d(aer) af te brenghen ocht sine(n) goede(n) moet d(aer) af te hebbe(n)/
En(de) soe wa(n)neer Voert es hoe(r) segghen dat de vors(creven) matheeus/
noch een bedev(ar)t doen sal den vors(creven) ja(n)ne ter ma(n)nissen des/
vors(creven) joes en(de) gords tons(er) vrouwe(n) te parijs en(de) die te porre(n)/
als de vors(creven) joes (et) gord hem des mane(n) selen En(de) mids desen/
seggene soe segghe(n) de vors(creven) segghers den vors(creven) p(ar)tien ghezoent/
v(er)enicht v(er)yffent en(de) geslete(n) van allen saken die deen den/
ande(re)n tot op den dag van heden eysscende mach sijn/
monte rike dec(embris) vi[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-28 by Xavier Delacourt