SAL7304, Act: V°231.2 (55 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°231.2  
Act
Date: 1405-06-11

Transcription

2020-01-10 by xavier delacourt
Item arnt van landen van sintruden die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) br(ieve)/
van lovene van l l(i)b(ra) oud(er) groten hem bekent van danele [wilen] van baex beleidt/
es tot drien boende(re)n boschs paulo (et)c(etera) des vors(creven) daneels van baex ghelegen tot/
assenrode inde p(ro)chie van cortenake alre naest des cloest(er)s bosch van vlied(er)beke/
ghelijc de scep(enen) br(ieve) van lov(en) d(aer) op gemaect beg(ri)pen en(de) inhouden in deen side/
en(de) machiel van baex des vors(creven) daneels brued(er) van baex in dande(r) side come(n)/
sijn [comen] in rechte inde banc voe(r) meye(r) ende scep(enen) van lovene d(aer) de vors(creven) machiel/
aensprac den vors(creven) arnde van landen seggende ond(er) dande(r) dat den vorscr(even)/
bosch hem bleve(n) wae(re) van vad(er) ende van moed(er) en(de) hem in sijnre deylinghe(n) wae(re)/
ghevallen ende boet dat te bethoene(n) Daer op dat arnt van lande(n) hem/
v(er)antw(er)de mids sine(n) beleide van sine(n) vors(creven) scepen(en) brieve(n) en(de) voert dat/
machiel van baex desen vors(creven) bosch en(de) dand(er) helft d(aer) jeghen deylende voert/
tijts v(er)cochte hadde reyne(re)n van liefkenrode en(de) dat reynout van baex en(de)/
daneel van baex dien sijn bruede(r) dien bosch [geheel] ond(er)stonden van naerscape alsoe/
dat machiel van baex des quam voe(r) jans meye(r) van ned(er)hem en(de) voe(r) sijn laete et/
d(aer)men den vors(creven) bosch af houd(ende) es in sijn hof te cortenake en(de) derfden dien/
bosch nae shoefs recht en(de) doen hijs ghederft hadde dat doen tot d(er) eenre/
helft vande(n) selve(n) bossche quam merten everarts van attenhove(n) en(de) tot d(er)/
ande(re) helft toe quam nae hoefs recht daneel van baex vors(creven) en(de) dat boet/
de vors(creven) arnt te bethoene(n) met meer ande(re)n redene(n) en(de) worde(n) die hi daer/
toe seyde alsoe dat de scep(enen) d(aer) op ghemaent wijsden voe(r) een vo(n)nisse datme(n)/
beyde d(er) p(ar)tien thoenisse aenhoe(re)n soude(n) en(de) dae(re)nteynden recht Dwelc thoe/
nisse met den re in beyden siden met den rechte verhoert de scepen(en) voert/
ghemaent wijsden voe(r) een vo(n)nisse nae aensprake en(de) nae antw(er)de en(de) nae/
thoenisse in beyden siden dat de vors(creven) iii boend(er) boschs den vors(creven) arnde van/
landen volghen souden en(de) datten de meye(r) houden soude in sine(n) beleyde/
vanden vors(creven) scepen(en) br(ieven) Hier wae(re)n ov(er) gord ute(n) lye(ming)[en] god(evart) vande(n) b(er)ghe/
gielijs de rike her woute(r) van quader(ebbe) ridde(r) en(de) henr(ic) de naen junii/
xi[a] a(n)no xiiii[c] qu(ar)to
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-28 by Xavier Delacourt