SAL7305, Act: V°253.1 (90 of 106)
Search Act
previous | next
Act V°253.1  
Act
Date: 1407-01-06

Transcription

2020-03-10 by xavier delacourt
Item wout(er) vand(er) calstren en(de) jan vande(n) huffele in deen side en(de)/
jan leed(er)beel die hoe(r) goede te wijchmale ghehoude(n) heeft te wynne(n)/
in dande(r) side sijn bleve(n) in segge(re)n en(de) in vriendelec yffene(re)n vande(n)/
stoete wese(n) tusschen hen wesende vande(n) selve(n) goede(n) dats te wete(n)/
in stas goerlake(n) ja(n)ne van meerbeke ja(n)ne yde(n) en(de) reyne(re)n pasteel/
en(de) hebbe(n) geloeft vaste en(de) ghestedich te houde(n) (et)c(etera) rogghe rike/
f(er)ia p(rim)a p(os)t quasi mo(do) welc segge(re)n hoe(r) seggen gheseeght/
hebbe(n) ind(er) voeghen hier nae volgende Inde(n) yerste(n) alse va(n)de(n)/
truncboeme(n) te truncke(n) de goede mede te beheyme(n) es hoe(r) segge(n)/
want de goede niet beheymt en bleve(n) doen hi afschiet alsoe/
sij sculdich hadde(n) geweest te sine(n) dat de selve jan leed(er)bijl/
janne van breedezijp die nu wynne es des vors(creven) wout(er)s en(de)/
jans een gheve(n) sal een gul(den) crone(n) staphans de goede mede/
te beheyme(n) Ite(m) es hoe(r) segghe(n) alse vande(n) loke die jan/
leed(er)bijl vande(n) goede(n) ghebuert soude hebbe(n) dat hi d(aer) voe(r)/
gheve(n) sal xvii l(i)b(ra) pay(ments) woute(re)n en(de) ja(n)ne vors(creven) Ite(m) alse va(n)/
dien dat jan leed(er)bijl alle jae(re) een half boend(er) lants ghe/
mergelt soude hebbe(n) des [men] alsoe niet en vindt soe es hoe(r)/
segghen dat de selve ja(n) leed(er)bijl des leve(re)n sal tussche(n) dit/
en(de) sente remeys misse naest come(n) op de vors(creven) goede daert/
jan va(n) bredezijp hen wise(n) sal viii voed(er) merghels elc voed(er)/
met iii p(er)de(n) Ite(m) vande(n) meswynne(n) es hoe(r) segghe(n) nae dat/
sij de ghetuyhe(n) verhoert hebbe(n) dat de selve jan leed(er)bijl de(n)/
vors(creven) [woute(re)n en(de)] ja(n)ne va(n) breedzijp [den huffele] leve(re)n sal in afslage va(n) sine(n) te den/
pachte die hen jan van breedezijp ten naeste jae(re) sculdich wese(n)/
sal ix mudde rox tussche(n) dit en(de) sente andr(ies) misse naest/
come(n)de En(de) alse vandien iii stucke(n) houts die woute(r) en(de) jan/
meyne(n) dat hen ontbuert sij d(aer) af sal jan leed(er)bijl bewisenisse/
doen ocht sijn ontschout borch(oven) rike f(er)ia p(rim)a p(os)t q(uas)i mo(do)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-05 by Xavier Delacourt