SAL7306, Act: V°127.4 (45 of 129)
Search Act
previous | next
Act V°127.4  
Act
Date: 1409-05-18

Transcription

2020-06-10 by xavier delacourt
It(em) willeken van leeuken soene arnts van leeuke(n) in deen side (et) willeken vanden p(er)re in dande(r) side hebbe(n)/
geloeft int recht te co(m)mene jeghen malcande(re)n in alder mate(n) dat sij nu sijn op dat si hier en/
bi(n)ne(n) metten recht niet gesleten en werden en(de) arnt van leeuke(n) heeft sine(n) sone geloeft in trecht/
te bringhe(n) opte(n) voers(creven) dach van heden in drie weken te weten des saterdaghes nae belokene(n)/
tsinxten Hier wa(r)en ov(er) porta rike py(n)noc maii xviii[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-18 by Xavier Delacourt