SAL7307, Act: R°77.1 (42 of 197)
Search Act
previous | next
Act R°77.1  
Act
Date: 1408-12-28

Transcription

2020-03-10 by Marijke Gevaert
Cont sij allen lieden want sa van alsulken stoete en(de) tebatte als gheweest sijn es en(de) sijn/
tusschen warnier holguen van joffr(ouwen) joha(n)nen weghen sijns wijfs docht(er) wery wilen/
de breamont die hi hadde van joffr(ouwen) aliten de marilez sust(er) colarts wilen va(n) marilez/
vande(n) iersten bedde colart de refayt va(n) joffr(ouwen) joha(n)nen weghen va(n) marilez sijns wijfs/
sust(er) des vors(creven) wilen colarts van marilez vanden na bedde jaq(ue)mijn de savenirez inde(n)/
name vanden kinde(re)n weghen jans wilen va(n) marilez brued(er)s des vors(creven) wile(n) colarts/
vanden nae bedde welke kinde(re) de vors(creven) jan va(n) marilez hadde va(n) mag(rie)ten va(n) savenirez/
docht(er) des vors(creven) jaq(ue)mijns de savenirez de welke kinde(re) de selve jacop jaq(ue)mijn hier in/
geloeft heeft te vervaene en(de) baret surlet sone he(re)n jans wile(n) surlet en(de) wernir de/
lonchamp voe(r) hen en(de) voe(r) vrouwe oeden weduwe des vors(creven) he(re)n jans en(de) moed(er) des/
vors(creven) barets de welke [vrouwe] de vors(creven) baret en(de) wernir hier in geloeft hebben te ver/
vaene en(de) he(re)n philipis de frankengniez van alsulken goeden als den vors(creven) p(ar)tien/
bleve(n) en(de) verstorve(n) moghen sijn vanden vors(creven) wilen colart va(n) marilez soe waer/
dat sij beleghen sijn Soe sijn de vors(creven) p(ar)tien des comen voe(r) scepen(en) va(n) lovene/
hier nae genoemt en(de) sijn verdraghen in deser voeghen dat sij op in goensdaghe/
smorghens voe(r) den etene [naest comende] comen en(de) sijn selen tot geldenake bi hoe(re)n maghen en(de) vriende(n)/
die sij d(aer) toe selen v(er)manen o(m)me een mynleke dachv(ar)t ald(aer) te houdene en(de) hen te laten/
vereneghen en(de) te slyten van alsulken stoete alsij hebben moghe(n) doen jeghen den ande(re)n vande(n)/
[goeden vors(creven)] op dat men sal co(n)nen en(de) moghen en(de) soe waer sij te dien daghe niet eens noch/
van accorde ghesijn noch gheworden en co(n)nen dat dan elke vande(n) vors(creven) p(ar)tien/
sal bliven staende op sijn lantrecht sond(er) argelist En(de) dat hie(re)nbinnen gheen/
vanden vors(creven) p(ar)tien gheen binne(n) den vors(creven) daghe gheen vanden vors(creven) p(ar)tien/
gheen recht met scepen(en) brieve(n) noch and(er)s vervolghen en sal voe(r) dat o(m)me/
deen ande(re)n de vors(creven) goede tonttrecken ocht te vervreemden in eneg(er) manie(re)n/
sond(er) argelist porta py(n)noc in die joh(ann)is ewan(gelis)[te] inno(centiu)[m]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-12-12 by Inge Moris