SAL7307, Act: V°267.2-R°268.1 (98 of 197)
Search Act
previous | next
Act V°267.2-R°268.1  
Act
Date: 1410-12-22

Transcription

2016-08-21 by Marijke Gevaert
Cond si allen lieden dat roelof van redinghen ende joffrouwe odylie sijn wijf die wijf/
wilen was gyots vanden berghe sijn comen in jeghenwerdicheiden der scepen(en) van lovene ende/
hebben gegeve(n) eendrechtichlec en(de) bekent dat si gegeven hebben vrancken vanden berghe en(de)/
sine(n) nacomelinghen [thof en(de)] de goede diemen heet vanden berghe geleghen inde prochie van huldemb(er)gen/
metten husen hoven wynnenden landen bogarden beemden euselen wijngarden bossche wuwe(re)n/
wate(re)n en(de) heyden pachten tsisen en(de) renten in ghelde met allen hae(r) den toebehoerten der voirs(creven)/
goede vanden berghe soe waer si inde voirs(creven) prochie van huldemb(er)ghe ocht onder theerscap vander/
loenbeke ocht elder gelegen sijn alsoe verre alse si toebehore(n) den voirs(creven) hove ocht goeden van [de(n)] berghe/
en(de) gelijc dat de voirs(creven) joffr(ouwe) odylien die toebehoe(re)n ocht toebehoe(re)n mogen tot haerre tocht van/
des voirs(creven) wilen gyots haers mans weghen En(de) oec met acht ponden tsjaers [jaerlex] erflecs tsijs de/
welke de voirs(creven) g wilen gyot en(de) joffr(ouwe) odylie sijn wijf te samen gecreghen in gehelen stoele/
jeghen arnde vanden bossche op de goede vanden bossche te houden en(de) te hebben alsoe lanc/
tot eweliken daghen [op alle den co(m)mer uut den voirs(creven) goede(n) gaende En(de) voert op] elcs jaers van nu voert aen elcs jaers o(m)me neghen mudde rogs/
goet en(de) payabel der maten van lovene wel bereet met wanne en(de) met vloeghele(n) alle jae/
jaerliker lijfpensien ten live der voirs(creven) joffr(ouwe) odylien alle jae(re) tsente andries misse apost(el)/
te betalen en(de) te lovene te leve(re)n der selver joffr(ouwe) odylien alsoe langhe als si leven sal/
en(de) niet langher en(de) telken t(er)mine alse v(er)volghde scout Oec sal de voirs(creven) vranck vande(n)/
voirs(creven) goeden boven de [voirs(creven)] neghen mudden rogs lijfpensien alle jae(re) ghelden en(de) betalen alle/
den co(m)mer uuten voirs(creven) goeden vanden berghe gaende Item noch hebben gegeven en(de)/
bekent dat si geg(even) hebben de voirs(creven) roelof van redinghen en(de) joffr(ouwe) odylie sijn wijf/
den voirs(creven) vrancken vanden berghe en(de) sine(n) nacomelinge(n) thof en(de) de goede vander/
saert Item want de voirs(creven) joffr(ouwe) odylie ghemeynt heeft en(de) meynt dat de/
voirs(creven) wilen gyot vanden berghe gecocht en(de) gecregen hadde jeghen wilen vrancke(n)/
vanden berghe sinen vade(r) vijf mudde(n) rogx erflecs pacht op de goede vander saert/
Soe eest dat de voirs(creven) vranck de welke vijf mudde(n) rogs voirs(creven) men houdende es/
te leene vanden jonche(re) van p(e)t(er) piet(er)sheem welke v mudde(n) rogs voirs(creven) meest(er) jan/
vanden berghe vanden voirs(creven) he(re) vanden leene ontfaen heeft en(de) daer toe comen es/
na hoefs recht En(de) want van desen vijf mudden(n) rogs g voer Soe eest /
dat de voirs(creven) roelofs van redinghen en(de) joffr(ouwe) odylie in jeghenwordicheit der scepen(en)/
van lovene gestaen hebben overgegeven(n) en(de) ov(er)geven en(de) bekenne(n) dat si over hebbe(n) geg(even)/
den voirs(creven) vrancken vanden berghe en(de) sine(n) nacomelinghe(n) allet recht al aensprake en(de)/
alle ackie actie die si hebben oft mogen in enig(er) manie(re)n aende voirs(creven) vijf mudde(n) rogs/
te houde(n) en(de) te hebben o(m)me derdalf mudde(n) rogs lovenscher mate(n) jaerliker lijfpensien/
te live d(er) voirs(reven) joffr(ouwe) odylien alle jae(re) tsinte and(ries) misse apost(el) te betale(n) en(de) te lovene/
te leve(re)n der voirs(creven) joffr(ouwe) odylien alsoe langhe als si leve(n) sal en(de) niet langhe(r) tq q(u)[o]lib(et) ass(ecutum)
//
En(de) hebben geloeft de voirs(creven) roelof van redinghe(n) en(de) joffr(ouwe) odylie den voirs(creven) vrancke(n)/
vanden voirs(creven) goeden en(de) punte(n) alt(oes) genoech te doen soe waer hem yet te nauwe gedaen/
wae(re) alsoe dat hem en(de) sine(n) nacomlegen vast en(de) seker sal sijn der voirs(creven) joffr(ouwe) odylien/
levedaghe lanc/
ContributorsMarijke Gevaert
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-01-16 by Jos Jonckheer