SAL7308, Act: R°180.3 (75 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°180.3  
Act
Date: 1411-07-18

Transcription

2020-02-29 by Magda van Winkel
Arnt van redinghen en(de) roelof van redinghen hebben geloeft dat/
goert van redinghen en(de) jan de calfsteke(re) diemen heet van rotselaer/
bliven selen inde vroente in alder manie(re)n dat si nu sijn en(de) dat /
nyema(n) va(n) hae(re)n vriende(n) noch maghe(n) to hen come(n) en sal noch hen besueke(n)/
i(n) gheenre manie(re)n tot van nu tot maendaghe naest come(n)de en(de) dien/
dach al en(de) hebbense claerlec tot dien daghe verantw(er)dt dat si daer/
blive(n) sele(n) gheva(n)ghen in ald(er) manie(re)n dat si nu sijn sonder in enigher/
manie(re)n van daer gheholpe(n) te w(or)den of van daer te scheiden alle/
argelist uutghesloten Dit gheschiede des sat(er)daeghs xviii dage/
in julio daer bi [en(de)] aen wae(re)n jan vanden huffle lodewijc roelants/
jan vand(er) bruggher hubrecht van b(er)them en(de) jan h(er)shals scepen(en)/
van lovene Oec wae(re)n d(aer) bi de meyer van lov(en) en(de) jan de meye(r)/
onderdross(ete) van brabant en(de) noch lodewijc pynnoc co(m)moing(imeester)/
en(de) beke vanden rade vander stat die dae te same(n) v(er)gadert wa(re)n
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-07 by Jos Jonckheer