SAL7308, Act: R°181.1 (78 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°181.1  
Act
Date: 1411-07-27

Transcription

2020-02-29 by Magda van Winkel
It(em) arnt van redinghen en(de) roelof van redinghen hebben geloeft dat goert van redinghen/
en(de) jan de calfstekere diemen heet van rotselaer bliven selen inde vroente in alder manie(re)n/
dat sij nu sijn en(de) dat nyeman van hae(re)n vrienden noch maghen tot hen comen en sal/
noch hen besueken in gheenre manie(re)n tot maendaghe van heden in acht daghen naest/
comende en(de) dien dach al en(de) hebbense claerlec tot die daghe toe verantw(er)dt dat si/
daer bliven selen ghevanghen in alder manie(re)n dat si nu sijn sonder in enigher manie(re)n/
van daer gheholpen te w(er)den of van daer te scheiden Voert hebben de voirs(creven) arnt ende/
roelof van redinghen verantw(er)dt en(de) gheloeft den vorste(r) ghenoech te doen en(de) te betalen/
van alder cost dien de voirs(creven) arnt [goert] van redinghen en(de) jan de calfsteke(re) en(de) oec tshe(re)n/
diene(re)n die de voirs(creven) goerde van redinghen en(de) jan den calfsteke(re) ghehuedt hebben en(de)/
voertaen hueden selen tot hertoe inde vroente gedaen hebben en(de) voertaen doen selen/
alle argelist uutgescheiden Dit gheschiede des maendaeghs xxvii daghe in julio/
daer bi en(de) aen wae(re)n jan vanden huffle en(de) lodewijc roelants scepen(en) van lovene/
Oec wae(re)n daer bi lodewijc pynnoc co(m)moingimeeste(r) en(de) gielijs de rike
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-07 by Jos Jonckheer