SAL7308, Act: R°242.1 (95 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°242.1  
Act
Date: 1412-07-22

Transcription

2020-05-13 by Magda van Winkel
It(em) jan vanden morte(re) in deen side en(de) gielijs van landen(e) in dande(r) side gestaen/
in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n) loven(e) hebben hen gekeert en(de) sijns bleven va(n)/
alsulke(n) state tabat discoert en(de) geschille als tussche(n) hen beyden geweest heeft/
en(de) es oft sijn mach alse van eenre ca(m)men met haerre toebehoirte(n) gelege(n)/
te wijchmael de welke en(de) in alder manie(re)n de voirs(creven) gielijs van landen(e)/
den voirs(creven) janne vande(n) morte(re) die v(er)huert en(de) uutgegeven heeft tot enen/
seke(re)n t(er)mijn duerende in vriendelike yffene(re)n paysmak(er)s en(de) segg(er)s Te wete(n)/
in henricke den juede en(de) henric ghi woute(re)n lyeminc den jonge(n) wone(n)de/
inde steenstrate en(de) henricke ghisen hoppe(n)brouwe(re) wonende in borchst(ra)te daer/
toe ghenoemt genome(n) ende ghecore(n) vande(n) voirs(creven) janne vanden morte(re)/
en(de) de voirs(creven) gielijs vanden landen(e) in henricke den juede en(de) janne/
levenstoc daer toe ghenoemt genomen en(de) gecoren vande(n) voirs(creven) gielise/
van landen(e) en(de) hebben geloeft de voirs(creven) p(ar)tien in beyden siden vast ende/
gestedich te houden soe wat de voirs(creven) vier segg(er)s ochte de drie van hen/
vande(n) voirs(creven) saken eendrechticht seggen en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen Bij alsoe/
soe waer enigher p(ar)tyen sine segg(er)s of enich daer af gebrake dat hi/
ene(n) ande(re) een och meer in des gheens stat weder die hem gebrake/
weder setten soude met vorw(er)den dat de voirs(creven) jan vanden morte(re) alle/
sijn bescheyt aensprake en(de) beclach dat hi toten voirs(creven) gielise van/
landen(e) heeft ocht aenspreke(n) wille sinen [den] segg(er)s [va(n) hem ghecore(n)] ov(er)gheve(n) sal in/
gescrifte o(m)me dat voirt te b(ri)ngen en(de) ov(er) te geve(n) aende segg(er)s des/
voirs(creven) gielijs van landen(e) bynnen a van desen dage va(n) heden in/
acht daghen naest comende en(de) dat de voirs(creven) gielijs sijn verant/
w(er)den dair op make(n) en(de) overgeven sal sinen segg(er)s [d] den segg(er)s/
va(n) hem gecoren o(m)me voirt te b(ri)ngen en(de) over te geven den/
segg(er)s vanden voirs(creven) janne vanden morte(re) gecore(n) bynnen acht/
dage(n) dair naest volgende en(de) dat de voirs(creven) drie [vier] segg(er)s ochte/
de drie van hen op dat sijs van accorde sijn haer seggen daer/
ad uuten en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen bynnen acht dage(n) d(aer) na sonder myddel/
volgende ende soe waer de voirs(creven) vier segg(er)s ochte de drie van/
hen bynnen den voirs(creven) tide des niet eens noch va(n) accorde en wae(re)n/
dat si dan bynne(n) den selven tide aensprake en(de) tv(er)antw(er)den van/
beyde(n) p(ar)tien bringen selen aen de scepen(en) van lovene en(de) van hen/
d(aer) af nemen en(de) halen een hoetvonnis als ofs mette(n) rechte gedingt/
wae(r) En(de) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestedich te houde(n)/
soe wes de voirs(creven) vier segge(re)n ochte de drie van hen vanden/
voirs(creven) saken eendrechtichlec seggen en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen en(de) soe/
waer sijs niet va(n) accorde en wae(re)n soe wes dan de vors(creven)/
sepen(en) va(n) loeven(e) d(aer) af voir een hoeftvonnis geven selen/
p(rese)nt(ibus) jo(hannes) alb(us) paul(us) custe(re) julii xxii vid(elicet) des vridaeghs/
op sente ma(r)ien magdalen dach
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer