SAL7308, Act: R°271.3-V°271.1 (110 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°271.3-V°271.1  
Act
Date: 1412-10-26

Transcription

2020-06-12 by Magda van Winkel
Cond si allen heden dat wout(er) reymaer in deen side en de swane wijf wilen henric/
reymaers brueder des voirs(creven) wout(er)s willem henric en(de) jan sone wilen henrics voirs(creven)/
den voirs(creven) henrike en(de) janne gebrued(er)s te vore(n) ut(er) vors(creven) swanen haerre moed(er) broede/
gedaen in dander side sijn comen in jegenwordicheyt der scepen(en) van lovene en(de)/
hebbe(n) geloeft malcande(re)n vast en(de) ghestede te houden alsulke deylinghe alse als/
voertijts (..) biden gheswore(n) meesters vand(er) stat gedaen en(de) gemaect es alse/
van haerre beyder goede(n) neven een gelegen inde calchovenstrate tusschen de/
goede alarts stockelpot in deen side en(de) de goede henric meys en(de) janne scelkens i(n) dand(er)/
[side] streckende dese goede der voirs(creven) p(ar)tien achterw(er)t toten wijngarde tsgasthuys va(n)/
lovene Dats te wetene dat des voirs(creven) wout(er) reymaer deylinghe ghelegen es/
tusschen de goede des voirs(creven) alarts stockelpots in deen side en(de) tusschen de/
dey
tghedeelte der voirs(creven) swanen en(de) haerr(er) kijnder in dander side en(de) des/
tghedeelte d(er) voirs(creven) swanen en(de) haerre kijnde(r) es gelegen tusschen de goede/
der voirs(creven) henric meys en(de) jan scelkens in deen side en(de) tgedeelte en(de) goede/
des voirs(creven) wout(er) reymers in dander side alsoe dat de hofstat voe(r) ter/
tghedeelte des voirs(creven) wout(er)s [reymaers] voir ter kalchove(n)st(ra)ten strect aelvast aende/
want vander layen d(er) voirs(creven) swanen en(de) haerre kijnde(r) sonder enich recht
//
te hebben aen de logie ocht aende want vand(er) logie(n) al ter mar vande(n) huse/
staende
en(de) dat oec des voirs(creven) wout(er)s gedeelte acht(er)w(er)t acht(er) de logie strect/
toten h toter want vande(n) huse aldaer alsoe [en(de)] dat oec de selve wout(er) hebben/
sal de helechte vand(er) want vande(n) huse der voirs(creven) swane(n) en(de) haerre kijnde(r)/
staende acht(er) de voirs(creven) logie en(de) dat de voirs(creven) p(ar)tien in beide(n) siden die [selve] wa(n)t/
houden op haerre beyder cost ende [voert dat] vander middelt vanden sale staende/
acht(er) ten hovew(er)t inde voirs(creven) want selen der voirs(creven) p(ar)tien erven en(de) gedeelte(n)/
ghescheiden sijn en(de) bliven Te trecke(n) lijnrechte acht(er)w(er)t tote(n) middelste(n) pale/
die nu ald(aer) steet en(de) vanden dien midelsten pale te trecken lijnrechte tote(n)/
achtersten pale [aldaer staende ten eynde vanden voirs(creven) geseden] en(de) hae(r) kijnde(r) selen make(n) en(de) houden den/
vrede [tusschen beyde de ghedeelten voer] vande(n) voirs(creven) huse tote(n)[vors(creven)] middelsten pael toe en(de) [de voirs(creven)] wout(er) reymaer sal/
make(n) en(de) houden den vrede tusschen beyde de [voers(creven)] erve(n) vande(n) voirs(creven) middelste(n) pael/
tote(n) acht(er)sten paele toe en(de) elc va(n) beyde de(n) p(ar)tien selen [sal] dien [sinen] vrede make(n)/
en(de) houden wel en(de) cusbaerlec alsoe datt(er) [de] andere p(ar)tien d(aer) af ghene scade/
en ghesciede pynnoc spoelart oct(obris) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer