SAL7308, Act: R°309.2 (125 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°309.2  
Act
Date: 1413-03-16

Transcription

2020-08-23 by Magda van Winkel
Cond sij allen lieden dat jan vanden zande van he(re)nt en(de) kath(er)ine sijn wijf dochter/
willems van molle van he(re)nt sijn comen in jegenw(er)dicheyt der scepen(en) va(n) lovene/
en(de) hebben gekendt en(de) ghelijdt dat sij gehadt hebben vanden voirs(creven) wille(m)me va(n) molle/
seke(r) haeflike goede huysraet en(de) scoenheyt en(de) die gelike seke(r) erflike goede te weten(e)/
drie dachmael eeusels vijftof vijfste scoefs luttel min ocht meer gelegen inde p(ro)chie/
van he(re)nt tusschen de meerstrate en(de) den hoghenwech en(de) een half dachmael lants/
gelege(n) inde selve prochie van he(re)nt opten hopbeemdt tusschen de lande sente kath(er)ine(n)/
outaers en(de) laureys barts en(de) no noch twee mudde rogs erflex pachts aen en(de) op/
twee boender lants [in ene(n) stucke] geleghen inde voirs(creven) prochie van he(re)nt op ve(re)nyden velt tusschen/
de mechghelschestrate en(de) margriete(n) [lant] van coelne welke goede vorscreven jan vanden zande en(de) kath(er)ine sijn wijf hebbe(n) gekendt en(de) gelijdt dat sij [en(de) dat si de goede der voirs(creven)] gehadt hebben alse/
voir hae(r) gerechte suster deylinghe van alsulken goeden als hen bliven sa en(de) v(er)sterve(n)/
souden vande(n) voirs(creven) willem van molle en(de) kath(er)inen sinen wive vader en(de) moeder/
der voirs(creven) kath(er)inen en(de) hebben de selve jan vande(n) zande en(de) kath(er)ine sijn wijf ope(n)bairlic/
v(er)teghen op alle ande(r) goede have en(de) erve beruerlec en(de) onberuerlec hoe si genoemt/
sijn ocht waer si gelege(n) sijn die bliven selen n na [de doet] der voirgenoemde willems va(n)/
molle en(de) kath(er)inen sijns wijfs en(de) hebben geloeft [ghelovende de selve jan vande(n) zande ende kath(er)ine [sijns wijf] meer] daer af nummermeer yet te eyschen/
ocht aen te spreke(n) in gheenre manie(re)n [En(de) hier af de(n) ande(re)n kinde(re)n de will(em) van molle en(de) kath(er)ine(n) sijns wijfs voirs(creven) altoes genoech te doene alsoe dat hij tot ewelike(n) dage(n) vast en(de) seker sal sijn] Hier wae(re)n over jan de witte en(de)/
pauwels de custe(r) scepen(en) van lovene dit gheschiede en(de) was gedaen int/
jae(r)n ons he(re)n dusent vierhondert en(de) twelve sestien daghe in merte
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer