SAL7309, Act: R°100.2 (55 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°100.2  
Act
, maand moeilijk leesbaaar: jan of maii
Date: 1420-05-13

Transcription

2021-04-15 by myriam bols
Cond sij allen lieden dat jan van putte van bierbeke es come(n) in jegewordich(eit)/
der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft ghenome(n) en(de) bekendt dat hi ghenome(n) heeft/
van jannes roust een huys en(de) hof mette(n) hove(n) en(de) bog(ar)den en(de) allen sine(n) toebehoer/
ten des selfs ja(n)nes gelegen te bergen inde p(ro)chie van bierbeke Te houden/
en(de) te hebben van halfm(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en lang deen nae/
dand(er) daer na sond(er) middel volgende elx jaers dae(re)n bynne(n) om vi gulden vrancr(ijx)/
cronen of de werde daer af in ande(re)n goede(n) gelde te betalen te weten drie crone(n)/
daer af deen helcht [drie crone(n) dair af] te sente denijs misse [naest comen(de) en(de)? iii cronen d(aer)af te]en en(de) dand(er) helcht de halfmerte/
j alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
lang [d(aer) na volgen(de) en(de) alsoe voert van ja(r)e te ja(r)e telken t(er)mine voirs(creven) in vrancr(ijx) crone(n) den voirscr(even) t(er)mijn van vi ja(r)en]lang due(ren)de en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Item es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) jan vande(n) putte de voirscr(even) goede laten sal ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
gelijc dat hise vynt in sine(n) ic income(n) [ter taxacien van goede(n) liede(n)] te weten wel en(de) loflic bevredt/
en(de) die hove gemest en(de) beset [bevrucht en(de) besett] met ene(n) zister platt(er) bonen en(de) met ond(er)halve(n)/
[molevate] erwiten geheeten kekers Item selen de voirs(creven) ja(n)nes en(de) jan hebben den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde alle doeft [en(de) noten] ald(aer) inde(n) bog(ar)de wassende half en(de) half en(de) dat op hoe(r) beid(er)/
ghemeyne(n) cost doen lesen en(de) ter erden leve(re)n En(de) w(er)t oic alsoe dat bij ta(m)peeste(n)/
van wynde of ande(re)n onwede(r) tvoirs(creven) oeft v(er)sloege oft afviele dat selen sij oic hebbe(n)/
half en(de) half uutgescheide(n) alle steenoeft dat inde(n) voirs(creven) bog(ar)de(n) wasse(n) sal/
dat sal de voirs(creven) jan vande(n) putte allene [alleene] hebbe(n) en(de) behoude(n) Item en sal de voirs(creven)/
jan bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mine gheen poten nu ald(aer) staende mogen truncken/
noch afhouwe(n) Item sal de voirs(creven) jannes roust de voirs(creven) huysinge de(n) voirscr(even)/
t(er)mijn due(re)nde houden vanden und(er)sten rykelen opwert wel en(de) loflic van/
wande en(de) van dake op sine(n) cost en(de) dat vande(n) ned(er)sten rykelen ned(er)wert/
gebraken wordt dat sal jan vande(n) putte op sine(n) cost wel en(de) loflic doen make(n)/
Item voert es vorw(er)de gevielt alsoe dat tcleyn huys op de voirs(creven) goede staende/
vi bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mine viele oft te nyeute ghinge dat dan de voirs(creven) jan/
vande(n) putte dmeststroe daer af comen(de) hebben sal om de hove ald(aer) mede te mesten/
sond(er) dat van d(aer) te vuere(n) en(de) alle dand(er) stroe dat te verdecken doech en(de) thoutwerc/
d(aer) af comen(de) dat sal ja(n)nes voirs(creven) hebbe(n) en(de) behoude(n) tot sine(n) p(ro)fite allen argelist/
hier in uutgescheide(n) g(ra)ven rike maii xiii anno xx[o]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer