SAL7309, Act: R°107.1 (57 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°107.1  
Act
Date: 1420-12-29

Transcription

2021-05-04 by myriam bols
It(em) robijn van schatbroec in deen side en(de) daem van werchte(r) in dande(re) sijn komen/
in jegenwordich(eit) d(er) scepen(en) va(n) loven(e) ende hebben bekent en(de) v(er)lijdt dat sij alse vand(en)/
hoere beider erve(n) bi een gelegen inde dorpstrate bute(n) der porte(n) tusschen de trappen/
vanden hemelsborne nyemansborne en(de) de goede vranx oeghe dat sij daer af/
met malcande(re)n verdragen en(de) eens worden sijn inder manie(re)n hier na volgende dats/
te weten(e) [is] om dat de voirs(creven)robijn den voirs(creven) adame(n) gheorloft heeft den muer va(n)/
adaems kokene also na te setten den erve des voirs(creven) robbijns dat den osyedrop vander/
selver koken vallen moeste [moeste] opt erve des voirs(creven) robbijns So heeft geloeft de voirs(creven) adaem/
dat hi dwater komende vander koken voirs(creven) op robbijns side ontfaen sal in een gote/
en(de) die goete en(de) die gote onder sijn [selfs] dacke boven robbijns erve houden liggende/
erfliken also dat dat water ghene(n) val hebben en sal op des voirs(creven) robbijns erve/
daer aen gelegen noch op sijn [robbijns] trappen staende aen de hofdore van sijns? [adaems] kokene/
En(de) voert vanden getijchelden dake dat de voirs(creven) adaem liggende heeft boven sij [des] robbijns/
huys des voirs(creven) adaems vanden huze des voirs(creven) adaems es v Es vurwarde/
achter aen sijn voirs(creven) koken Es vurwarde dat de voirs(creven) adaem dat dack ter siden w(er)t/
des voirs(creven) robbijns erflic houden sal in goeden state met tijchelen gedect alsoet nu steet/
en(de) dwater daer af komende sal de voirs(creven) adaem ov(er) de koken des voirs(creven) adaems/
sal de voirs(creven) adaem oic ontfaen in de voirs(creven) gote en(de) also voert af leyden op sijne(n)/
cost in dier voeghen dat van neghene(n) vanden wate(re)n voirs(creven) den voirs(creven) robbijns noch/
syne(n) erve schade en kome Ende hebben geloeft beide de voirs(creven) p(ar)tyen alle saken voirs(creven)/
deen den ande(re)n altoes hier af genouch te doen also dat elken van hen vaste en(de) seker/
syn sal opp(endorp) f(ilius) q(uon)da(m) godefridi calstr(is) decembr(is) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer