SAL7309, Act: R°194.3 (83 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°194.3  
Act
Date: 1421-04-12

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
It(em) willem gaus in deen side en(de) jan bollart te(n)nenpotghiete(r) in dande(r) side sijn/
komen (et)c(etera) ende hebben bekendt en(de) verlijdt alse van hoerre beider erve bi een/
gelegen inde proefstrate tusschen thuys geheite(n) den nuwensteen en(de) de goede/
goessuins ute(n) lyemingen daer de voirs(creven) jan houdende is thuys geheite(n) lyliendale/
ende de voirs(creven) willem enen wech gaende uut(er) proefstraten tot den huze geheiten/
h(ere)n bastijns huys dat sij bij ordinancie(n) ende t(er)minatie(n) der stat meeste(re)n ende/
gesworen wercliede daer sijs hen in gekeert hadden gheenicht geaccordeert/
en(de) ov(er)dragen sijn inder manie(re)n hier na volgene Dats te weten(e) dat willem/
gaus op syne(n) cost op jan bollarts erve voirs(creven) metsen sal moegen ene(n) steyne(n)/
mure begynnende aen de strate voir aen sijn huys en(de) also streckende acht(er)w(er)ts/
xii voete lanc en(de) thoet van dien mure sal sijn voe(r) twe voet dicke met tween/
aenslagen en(de) de mure achter thoet onderhalve(n) steen dicke en(de) dit sal willem/
voirs(creven) also hoge metzen als tot den solre jans bollarts voirs(creven) en(de) voert tot onder/
tdacke tdack met ene(n) ov(er)spronge dat hen beiden dyene(n) sal t(er) straten w(er)t/
En(de) willem voirs(creven) sal met ene(n) hayssele va(r)en in jans huys voirs(creven) geheten/
lyliendale sonder janne e(n)nige(n) schade te doen te doen aen sijn huys voirs(creven) huys/
en(de) sonder des voirs(creven) jan bollarts coste cost Ende desen mure muer die willem/
sal doen maken sal staen tot hoerre beider p(ro)fite en(de) negheen van hen en sal/
dien muer moegen breken noch krencken maer een yegelijc van hen sal sijn/
gebruyc daer in hebben en(de) dwater comende van lyliendale dwelc inde(n) voirs(creven)/
doerwech vallende es dat sal willem ter straten w(er)t uut leyden alsoet tot heer/
toe ald(aer) gegange(n) heeft En(de) hebbe(n) geloeft beide de voirs(creven) p(ar)tyen malcande(re)n vande(n)/
voirs(creven) stucken altoes genoech te doen also dat elken va(n) hen vaste en(de) seker sijn sal opp(endorp) opp(endorp)/
ap(ri)lis xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer