SAL7317, Act: R°32.1 (16 of 169)
Search Act
previous | next
Act R°32.1  
Act
Date: 1422-08-12

Transcription

2019-11-29 by helga peeters
It(em) raes heeft geseeght voir sijn seggen dat diedericx en(de) pet(er)/
den vors(creven) henr(icke) doen selen te bet(er)nissen elc va(n) hen een bedev(ar)t ton(ser)/
vrouwe(n) [te] charters en(de) te b porre(n) bi(n)ne(n) xl dagen en(de) goede w(ar)heit/
en(de) des gelijx sal oec hem doen te bet(er)nisse(n) jan de bast(er)t va(n) wave(r)/
[sunderlinge] se(re) gemynde vriende [dien sij vervaen hebben] een bedev(ar)t te chart(er)s en(de) te porre(n) alt bi(n)ne(n) den vors(creven)/
tide en(de) soe waer hijs niet en dade dat deen [van hen] dieder(ic) en(de) pet(er) selve/
doen een bedev(ar)t te chart(er)s en(de) te porre(n) bi(n)ne(n) xl dage(n) nae dat/
sij vand(er) yerst(er) wed(er) come(n) selen sijn of sine(n) moet ca(pelle)[ma(n)] ridd(er) aug(usti) xii/
It(em) sal selen sij den arsete(r) af doen bi(n)ne(n) xiiii nachte(n) neest/
come(n)de cor(am) eisde(m)
Contributorshelga peeters
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-09 by Xavier Delacourt