SAL7319, Act: R°234.3 (1999 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°234.3  
Act
Date: 1425-02-08

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
Item pet(er) van oerbeke heeft geloeft voe(r) de stat ende voe(r) scepen(en) van loven(e)/
hier nae genoempt gielijs cox die met consente vander stat en(de) vanden/
p(ar)tyen nu uut(er) vroente(n) gelaten es om d(er) joffr(ouwe) stuep [stoep] sijnre stiefmoed(er) inden naem/
van hem ende van jannes coex sinen brueder tvo(n)nis te voldoen en(de) over te leve(re)n/
alsulken have als te raetshoven es gebleven nae woute(re)n wilen coex der selver/
joffr(ouwe) man en(de) der voirs(creven) gebruede(re) vader weder inne te brengen te loven(e) inde/
vroente alsoe hi nu es van sondage in viii dagen neestkomen(de) Voert heeft/
geloeft de voirs(creven) jannes vaste en(de) gestedich te houde(n) des sijn voirs(creven) brued(er)/
der voirs(creven) joffr(ouwe) leve(re)n sal en(de) oec hem mechtich gemaect vand(er) selv(er)/
joffr(ouwe) tontfane alsulken vliegende erve als hi [sij] den voirs(creven) gielijs inden/
naem van hem ende vande(n) voirs(creven) jannes consente(re)n sal te volgen dat/
hoe(r) vader en(de) moeder te samen houden(de) wa(r)en In alsulker vueghen oft de/
voirs(creven) gielijs haer meer leverde dan hi en(de) sijn brued(er) sculdich sijn te doen(e)/
nae inhoude(n) vande(n) vo(n)nisse dat sise d(aer) af aenspreke(n) selen moige(n) metten/
rechte desgelijx oec oft de voirs(creven) gielijs haer inder leveringe(n) tvo(n)nisse/
niet en voldade dat sij dan gehoude(n) sijn sellen alle beide dat te voldoen(e)/
en(de) dat sise daer af sal moige(n) aenspreken mette(n) rechte borch(oven) ca(pelle)[ma(n)] wante/
febr(uarii) viii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt