SAL7319, Act: R°28.2 (240 of 2873)
Search Act
previous | next
Act R°28.2  
Act
Date: 1424-07-12

Transcription

2019-08-11 by Transkribus Software
Ite(m) van alsulken stoete en(de) gescille als geweest heeft tusschen pete(re)n/
willemair in deen side en henr(icke) bollens in dande(re) van drien silve(re)n/
schalen die de vors(creven) henr(ic) den vors(creven) pete(re)n opseyde [opseeght] dat hi va(n) hem/
hadde dwelc de vors(creven) pet(er) wed(er)seeght en(de) seeght dat hijse niet/
en heeft Soe sijn beyde de vors(creven) p(ar)tien come(n) voe(r) scep(enen) va(n) loven(en) en(de)/
sijn vande(n) vors(creven) stoete bleve(n) in segge(re)n en(de) in vriendelic yffene(re)n te wete(n)/
de vors(creven) pet(er) in wyn gielise uuten lye(ming)[en] en(de) de vors(creven) henr(ic) in ja(n)ne/
py(n)noc den jongen in alsulk(er) vuegen dat beyde vors(creven) p(ar)tien come(n)/
selen voe(r) de vors(creven) segge(re)n en(de) elke van hen sal voe(r) hen sijn bescheit/
opdoen v(er)cle(re)n en(de) hen dat bibrenge(n) en(de) dan de welke segge(re)n hoe(r) segge(n)/
d(aer) af seggen en uutene selen by(n)nen viii dagen neest come(n)de op dat/
sijs van accorde sijn En(de) soe waer sijs niet van accorde gew(er)den en/
consten dat sij a segge(re)n ene(n) ov(er)man by(n)ne(n) den vors(creven) viii dagen/
eendrechtichlic neme(n) selen en(de) hoe(r) [dien] beyde d(er) p(ar)tien redene en(de)/
bescheit bibrenge die sijn seggen d(aer) af seggen en p(ro)nu(n)cie(re)n sal/
by(n)nen viii dagen d(aer) neest volg(ende) En(de) hebbe(n) geloeft beyde de p(ar)tien/
vaste en gestedich te houde(n) (et)c(etera) soe wes de segge(re)n (et)c(etera) of de ov(er)ma(n)/
vande(n) vors(creven) sake(n) seggen en(de) t(er)mine(re)n selen borch(oven) wante julii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by xavier delacourt