SAL7319, Act: V°221.2 (1865 of 2881)
Search Act
previous | next
Act V°221.2  
Act
Date: 1425-01-30

Transcription

2020-05-21 by Mi-Je Van Gils
Item jan ende jacop van oekel gebruede(re) die ov(er)mids vo(n)nisse/
en(de) macht van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt sijn tot den/
goede(n) reyners wile(n) vande(n) morte(re) in deen side en(de) robbrecht/
vande(n) morte(re) inde(n) naem van hem en(de) van janne den verwe(re)/
die geleidt es tot den goede(n) des voirs(creven) robbrechts golijs en(de)/
symoens vande(n) morte(re) gebruede(re) en(de) inde(n) naem vande(n)/
selve(n) gebr(uedere) in dande(re) De welke p(ar)tyen opte(n) dach van/
hede(n) jege(n) malcande(re)n dach hadde(n) van thoene(n) voer/
meye(r) en(de) scepen(en) voirs(creven) hebbe(n) den voirs(creven) dach v(er)lengt/
en(de) uutgesedt tot des dijsdaeghs nae halfvaste(n) te/
mistide neestkomen(de) dan elc jege(n) ande(re)n sijn recht/
te vorde(re)n ind(er) manie(re)n dat sij opte(n) dach van hede(n)/
gedaen soude(n) hebbe(n) opp(endorp) wante ja(nuarii) penult(ima)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt