SAL7319, Act: V°341.3 (2864 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°341.3  
Act
Date: 1425-06-19

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
Van janne den werwe(re) in deen side ende/
janne en(de) jacop van oekel gebruede(re) in dande(re)/
De scepene(n) van loven(e) hier nae genoempt hebben und(er)lingen get(er)mineert/
ende gesloten vanden leengoeden gelege(n) te londerssele die [men] uut den huyse van/
denremonde te leene houdende es de welke wa(r)en reyners vande(n) morte(re)/
wilen daer af dat in rechte gestaen hebben inde banck voe(r) meye(r)/
ende voe(r) hen scepen(en) jan en(de) jacop van oekel gebruede(re) die ov(er)mids/
vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt sijn tot den goede(n) des/
voirs(creven) reyners wilen vande(n) morte(re) in deen side en(de) jan de verwe(re) die beleidt/
es tot den goede(n) jans [robbrechts] golijs en(de) symoens vande(n) morte(re) in dande(re) na al/
dats voe(r) hen comen es datmen die sake onder houde(n) sal en(de) laten/
beswymen tot eweliken dagen sonder in tide(n) toecomen(de) e(n)nich vo(n)nis/
d(aer) af te wisen of te gheve(n) P(rese)nt(es) joh(ann)es de borch(oven) joh(ann)es de opp(endorp) fili(us) q(uon)d(am)/
walt(er)i joh(annes) de nethen(en) henr(icus) de calstr(is) walt(erus) ca(pelle)m[an] ar(noldus) vynck henr(icus) wante/
scab(ini) lovan(ienses) junii xix anno xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt